Aberto o prazo para matricularse nos Cursos formativos online 2020

Xa está aberto o prazo para matricularse nos 8 cursos distribuídos en tres bloques: por unha banda, catro cursos base (Biblia, Liturxia, Catequese e Ministerio Extraordinario da Comuñón), por outra banda, tres cursos monográficos (Acción Catequética, Xubileu compostelán 2021 e Community Manager eclesial), e por último, un curso especializado en Novas Tecnoloxías no ámbito familiar.

Este iniciativa está promovida pola Delegación de Medios da Diocese de Santiago de Compostela, o equipo de delegados de Catequeses de Galicia e a Escola de Axentes de Pastoral da Parroquia de Carballo organizan unha nova edición dos cursos de formación online dirixidos aos distintos axentes de pastoral (animadores bíblicos, catequistas, relixiosas/os, e animadores litúrxicos), ao profesorado de Relixión, e en xeral aos laicos e laicas que estean interesados en iniciar e/ou afondar nun proceso de formación na súa fe e misión pastoral.

Curso base sobre Biblia (II)

É a segunda parte do programa do curso basee sobre Biblia continuando o iniciado o curso pasado. É unha introdución á historia da salvación. Non se trata dun estudo intelectual da Biblia, pero si ofrece uns coñecementos bíblicos fundamentais. Imos poder descubrir que a Palabra de Deus, é unha mensaxe de amor para todos nós e camiño de salvación. Vai permitir motivar a moitas persoas a que coñezan a Cristo Jesús, compréndano e ámeno.

Coordinador: José García Gondar (párroco da Unidade Pastoral de Carballo)

 

Curso base sobre Liturxia (II)

É a segunda parte do programa do curso basee sobre Liturxia continuando o iniciado o curso pasado. A Iglesia anímanos a ter unha experiencia de Deus que atopa no litúrxico-sacramental a súa fonte e cima. O obxectivo deste curso é introducir ao alumno no contido da liturxia pola cal a Igrexa católica, Corpo de Cristo, en unión co seu Señor e Salvador, Xesucristo, ofrece o culto de encomio e acción de grazas ao Pai pola santificación do mundo, cumprindo o seu mandato. Este curso axudaranos a coñecer, profundar e a vivir a liturxia dunha maneira máis consciente e activa.

Coordinador: José García Gondar (párroco da Unidade Pastoral de Carballo)

 

Curso base de Catequética

Este curso convídanos a pensar sobre o quefacer da catequese: a contorna no que se realiza, as persoas ás que se dirixe, a mensaxe que transmite, o modelo e o método pedagóxico, a figura do catequista e a finalidade que se pretende. Esta reflexión está moi vinculada aos cambios que se producen no campo da sociedade, da Igrexa e da propia catequese; e ten, ademais, unha orientación práctica, pois ofrece elementos para a programación e realización da acción catequética.

Coordinador: José Vidal (Vigairo de Ensino da Diocese de Tui-Vigo)

 

Curso base sobre o Ministerio Extraordinario da Comuñón

Pretendemos proporcionar un coñecemento básico desta importante misión eclesial, desde o punto de vista espiritual e litúrxico. En primeiro lugar, é necesario comprender que ministerio significa servizo (non un poder para sobresaír no medio da comunidade), por iso desenvolveremos o tema dos ministerios laicales. Ademais, este servizo é extraordinario: exércese só cando os ministros ordinarios non poden facelo, por iso veremos temas de práctica litúrxica. Finalmente, o MEC nace dun amor especial á Eucaristía e dun desexo apaixonado por levala a outros, por iso teremos formación en teoloxía sacramental. Con todo, advertimos claramente que para exercer o MEC non basta con realizar un curso de formación. Se queremos ser designados MEC, é imprescindible que o noso párroco solicítello ao Sr. Arcebispo. Unha vez comprobada a necesidade de MEC e a idoneidade dos candidatos, a curia diocesana enviará un documento instituyéndolos.

Coordinador: Rafael C. Casás Salgado (subdelegado diocesano de liturxia)

 

Curso de Acción Catequética

Este curso de Acción Catequética é continuidade do “Curso basee de Catequética”. Pretende formar no “facer” da catequese: ¿como se realiza ou fai catequese? Realízase a partir das tarefas da catequese, sinaladas polo Directorio Xeral para a Catequese (1997), e teniendo en cuenta as circunstancias actuais. A finalidade é capacitar aos catequistas para traballar como animadores e coordinadores da catequese nos seus ámbitos ordinarios. O curso segue un itinerario temático de acordo coas dimensións da fe sinaladas polo Catecismo da Igrexa católica e as tarefas da catequese que axudan ao seu desenvolvemento cara a unha madurez de vida cristiá.

Coordinador: Miguel López Varela (Delegado de Catequese da Diocese de Santiago)

 

Curso Xubileu compostelán 2021

O Ano Compostelán ten primordialmente unha finalidade relixiosa. Neste sentido o arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, exhórtanos/exhótanos a facer unha lectura católica da peregrinación a Compostela, do Camiño de Santiago e do Xubileu. Este curso axudaranos a coñecer, profundar e a preparar o Xubileu Compostelán que terá lugar en Santiago o próximo ano 2021.

Coordinador: José Fernández Lago (Cóengo Lectoral e profesor emérito do Instituto Teolóxico Compostelán)

 

Curso sobre Community Manager eclesial

Consciente da importancia dos medios de comunicación e a súa xestión eficaz, a Iglesia insiste nos seus documentos oficiais na necesidade dunha presenza e actuación eclesiais máis activas e frutíferas no ámbito das redes sociais con vistas á evangelización, e unha nova evangelización, cuxo destinatario é o home, ser narrador por natureza e necesitado de historias tecidas con amor

Coordinadores: Manuel A. Blanco (Delegado de Medios da Diocese de Santiago) e Anxo Pazos (colaborador coa Delegación de Medios da Diocese de Santiago)

 

Curso sobre o uso das Novas Tecnoloxías na familia

O papel da familia é clave para a prevención das adiccións. Na actualidade os nenos e adolescentes comunícanse a través de Whatsapp, Twitter ou Facebook… ou navegan por internet con descoñecemento dos perigos que o mal uso destas plataformas pode ocasionar. Paralelamente, moitos pais atópanse con pouca información, con falta de criterios á hora de establecer unhas normas, etc. Nesta Escola, as familias atoparán instrumentos para fortalecer o papel como pai ou nai na educación dos fillos ante situacións de risco, como as dos usos problemáticos coas novas tecnoloxías, así como estratexias sobre a súa prevención.

Coordinador: Manuel Ángel García Gómez (experto en Novas Tecnoloxías)

 

Metodoloxía

Os cursos realízanse integramente por internet utilizando unha plataforma sinxela, polo que non é imprescindible ter coñecementos informáticos. Tan só é necesario dispoñer dun pc, portátil ou tablet con acceso a internet. A Plataforma atópase activa as 24 hs. do día, polo cal cada persoa pode acceder no momento que teña máis libre para dedicarse á formación.

 

Materiais

Os cursos están organizados en Unidades temáticas. Hai materiais de estudo obrigatorio (sobre os cales se basean os traballos para realizar) e materiais de estudo opcionais (Materiais de profundización e de oración).

Os titores son os encargados de resolver as dúbidas e aclaracións que o alumnado precise.

 

Temporalización

Todos os cursos comezan o 26 de febreiro, Mércores de Cinza, e terminan o 19 de abril, Domingo da Divina Misericordia.

Cada luns abrirase un tema novo para traballar ao longo da semana. As últimas 2 semanas dedicaranse a traballar sobre a tarefa final do curso.

 

Certificación

Ao finalizar e aprobar o Curso recíbese un Certificado de Aprobación.

 

Inscrición

Son cursos completamente gratuítos.

Os cursos terán un máximo de 25 participantes, admitidos por orde de inscrición.

O prazo de matrícula abarca desde o domingo 9 de febreiro ata o luns 24 de febreiro.

Versión en galego

Versión en castelán