Administración Diocesana

Delegación Diocesana de Economía

Ecónomo Diocesano
D. Dictino Maceira Fernández
Secretario
M.I.Sr. D. Manuel Silva Vaamonde
Vice-Secretario
Ilmo. Sr. D. Manuel Ferreiro Méndez
Secretaría
D. Miguel Ángel Iglesias Gómez
Membros da Delegación
Rvdo. Sr. D. Crisanto Rial López
Rvdo. Sr. D. Juan Carlos García Barral
Rvdo. Sr. D. Manuel Mallo Mallo
Rvdo. Sr. D. José A. Ortigueira Barros
Rvdo. Sr. D. Santiago Ferreiro Fernández
Contabilidade
D. Pedro José Ceán Pose
Dña. Olga Viqueira Silveira

 

Consello de Asuntos Económicos
Sra. Doña María Dolores Álvarez Pérez
Sra. Doña Dolores Becerra Meilán
Rvdo. Dr. D. Manuel Botana Agra
Sr. D. Carlos de Míguel Domínguez
Ilmo. Sr. D. Manuel Ferreiro Méndez
Sr. D. Dictino Maceira Fernández
Sra. Dª Patricia Quintas Seoane
Rvdo. Sr. D. Crisanto Rial López
M. I. Sr. D. Manuel Silva Vaamonde
Sr. D. José Vidal Rey