Apertura do Curso Académico 2019-20 do ITC

ORDE DE ACTOS

19,00 h.: Capela do Seminario: Celebración Eucarística, presidida polo Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio.

20,00 h.: Aula Magna: Saúdo do Director do Instituto Teolóxico Compostelán. Lectura da Memoria do curso anterior

Lección inaugural: “SAN XOÁN DE ÁVILA E A REFORMA DA IGREXA” impartida polo Prof. D. Ricardo Vázquez Freire.

Declaración de apertura do Curso Académico 2019-2020, polo Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, presidente da Xunta Patronal do I.T.C.

 

Versión en castelán