Aprazada ao día 3 de maio a celebración do Día do Seminario

A Conferencia Episcopal Española (CEE), a pedimento de S. E. Mons. D. Joan Enric Vives Sicilia, Presidente da Comisión Episcopal para o Clero e Seminarios, decidiu suspender a celebración do día do Seminario, que se aprazará temporalmente ao domingo, día 3 de maio de 2020, IV Domingo de Pascua, celebración do Bo Pastor.

Versión en castelán