Arciprestado de Alvedro

ALMEIRAS, San Xulián

ALMEIRAS, San Xulián. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981666767.
Dirección Postal: 15180. San Xulián de ALMEIRAS. (Rutis).
Sacerdote: D. Ramiro Ferreiro López

ANCEIS, San Xoán

ANCEIS, San Xoán. Parroquia anexa a Sigrás
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Santuario: San Benito en Mercurín.
Capillas: Nª Sª de Lourdes en Altamira.
Teléfono: 981128167.
Dirección Postal: 15181. San Xoán de ANCEIS.
Sacerdote: D. Laureano Cerezo de Castro

ANDEIRO, San Martiño

ANDEIRO, San Martiño. Parroquia Matriz. A súa anexa: Meixigo
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15669. San Martiño de ANDEIRO. (Cambre).
Sacerdote: D. Juan Carlos Novo Bahamonde

BEIRA, Santa Mariña

BEIRA, Santa Mariña. Parroquia Matriz. A súa anexa: Montouto
Municipio: Carral. Provincia: Coruña.
Capela: San Roque en As Travesas.
Teléfono: 981671447.
Dirección Postal: 15183. Santa Mariña de BEIRA. (Herves).
Sacerdote: D. Fernando Isorna Santiago

BREXO, San Paio

BREXO, San Paio. Parroquia Matriz.
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981675157.
Dirección Postal: 15669. San Paio de BREXO. (Cambre).
Sacerdote: D. Manuel Quintáns Fernández

BRIBES, San Ciprián

BRIBES, San Ciprián. Parroquia Matriz.
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981791004.
Dirección Postal: 15669. San Ciprián de BRIBES. (Cecebre).
Sacerdote: D. Rubén Aramburu Molet

BURGO (O), Santiago

BURGO (O), Santiago. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo e Cambre. Provincia: A Coruña.
Capillas: Sta. María Temple.
Teléfono: 986874151.
Dirección Postal: 15670. Santiago de BURGO (O). Culleredo.
Parroquia suprimida: TEMPLE (O), SANTA MARÍA (Munic. Cambre).
Sacerdote: D. Luis Alcántara Pedreira e D. José Antonio Castro Lodeiro

CAMBRE, Santa María

CAMBRE, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981675157.
Dirección Postal: 15660. Santa María de CAMBRE. Atrio, 3.
Sacerdote: D. Manuel Quintáns Fernández

CAÑAS, Santa Eulalia

CAÑAS, Santa Eulalia. Parroquia Matriz.
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981670457.
Dirección Postal: 15175. Santa Eulalia de CAÑAS. (Carral).
Sacerdote: D. José Manuel Quintáns Pardal

CASTELO, Santiago

CASTELO, Santiago. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Santuario: San Ramón.
Teléfono: 981678004.
Dirección Postal: 15189. Santiago de CASTELO. (Celas de Peiro).
Sacerdote: D. Manuel Domínguez Patiño

CECEBRE, Divino Salvado

CECEBRE, Divino Salvador. Parroquia Matriz.
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15650. Divino Salvador de CECEBRE. (Coruña).
Sacerdote: D. Francisco Javier Taibo Díaz

CELA, San Xulián

CELA, San Xulián. Parroquia anexa a Pravio
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15668. San Xulián de CELA.
Sacerdote: D. Francisco Javier Taibo Díaz

CELAS DE PEIRO, Santa María

CELAS DE PEIRO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15189. Santa María de CELAS DE PEIRO. (Culleredo).
Sacerdote: D. Miguel A. Cruz Fernández

CULLEREDO, Santo Estevo

CULLEREDO, Santo Estevo. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Capelas: Antigua Parroquial (Románica), Virxe de Lourdes.
Teléfono: 981678004.
Dirección Postal: 15189. San Esteban de CULLEREDO. Manuel A. Reboredo, 7. Tarrio.
Sacerdote: D. Manuel Domínguez Patiño

FIGUEROA, San Miguel

FIGUEROA, San Miguel. Parroquia anexa a Sarandóns
Municipio: Abegondo. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981670457.
Dirección Postal: 15318. San Miguel de FIGUEROA. (Sarandóns).
Sacerdote: D. José Manuel Quintáns Pardal

IÑÁS, San Xurxo

IÑÁS, San Xurxo. Parroquia anexa a Nós
Municipio: Oleiros. Provincia: A Coruña.
Capillas: San Marcos.
Teléfono: 981614254.
Dirección Postal: 15171. San Xurxo de IÑÁS.
Sacerdote: D. Pablo Carou Barros

LEDOÑO, San Pedro

LEDOÑO, San Pedro. Parroquia Matriz. A súa anexa: Veiga
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15189. San Pedro de LEDOÑO. (Culleredo).
Sacerdote: D. Miguel A. Cruz Fernández

MEIXIGO, San Lourenzo

MEIXIGO, San Lourenzo. Parroquia anexa a Andeiro
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15669. San Lourenzo de MEIXIGO.
Sacerdote: D. Juan Carlos Novo Bahamonde

MONTOUTO, Santa Cristina

MONTOUTO, Santa Cristina. Parroquia anexa a Beira
Municipio: Abegondo. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15318. Santa Cristina de MONTOUTO.
Sacerdote: D. Fernando Isorna Santiago

NÓS, San Pedro

NÓS, San Pedro. Parroquia Matriz. A súa anexa: Iñás
Municipio: Oleiros. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981614254.
Dirección Postal: 15176. San Pedro de NÓS. Rúa das Ánimas, 2.
Sacerdote: D. José Carlos Alonso Seoane

ORRO, Divino Salvador

ORRO, Divino Salvador. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981205945.
Dirección Postal: 15189. Divino Salvador de ORRO. (Bregua).
Sacerdote: D. Antonio Roura Lenguas

PALEO-CARRAL, Santo Estevo

PALEO-CARRAL, Santo Estevo. Parroquia Matriz. A súa anexa: Quembre
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Capelas: Antiga Igrexa Parroquial.
Teléfono: 981670229.
Dirección Postal: 15175. Santo Estevo de PALEO-CARRAL. (Carral).
Sacerdote: D. Santiago Sánchez Castro

PRAVÍO, San Xoán

PRAVÍO, San Xoán. Parroquia Matriz. A súa anexa: Cela
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15668. San Juan de PRAVÍO. (Cambre).
Sacerdote: D. Francisco Javier Taibo Díaz

QUEMBRE, San Pedro

QUEMBRE, San Pedro. Parroquia anexa a Paleo
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981670229.
Dirección Postal: 15175. San Pedro de QUEMBRE.
Sacerdote: D. Santiago Sánchez Castro

SARANDÓNS, Santa María

SARANDÓNS, Santa María. Parroquia Matriz. A súa anexa: Figueroa
Municipio: Abegondo. Provincia: A Coruña.
Santuario: Nª. dos Remedios.
Capelas: San Xoán.
Teléfono: 981670457.
Dirección Postal: 15318. Santa María de SARANDÓNS. (Abegondo-Betanzos).
Sacerdote: D. José Manuel Quintáns Pardal

SERGUDE, San Xulián

SERGUDE, San Xulián. Parroquia anexa a Tabeaio
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15182. San Xulián de SERGUDE.
Sacerdote: D. Juan Carlos Novo Bahamonde

SÉSAMO, San Martiño

SÉSAMO, San Martiño. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Santuario: Stos. Cosme e Damián.
Teléfono: 981678004.
Dirección Postal: 15189. San Martiño de SÉSAMO. (Culleredo).
Sacerdote: D. Manuel Domínguez Patiño

SIGRÁS, Santiago

SIGRÁS, Santiago. Parroquia Matriz. A súa anexa: Anceis
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981128167.
Dirección Postal: 15181. Santiago de SIGRÁS. (A Coruña).
Sacerdote: D. Laureano Cerezo de Castro

SUEIRO, Santo Estevo

SUEIRO, San Esteban. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981666767.
Dirección Postal: 15189. Santo Estevo de SUEIRO. (Culleredo).
Sacerdote: D. Ramiro Ferreiro López

SUMIO, Santiago

SUMIO, Santiago. Parroquia Matriz.
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Santuario: San Pedro en Rubieiro.
Dirección Postal: 15184. Santiago de SUMIO. Celas, 4.
Sacerdote: D. Juan Carlos Novo Bahamonde

TABEAIO, San Martiño

TABEAIO, San Martiño. Parroquia Matriz. A súa anexa: Sergude
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Dirección Postal: 15182. San Martiño de TABEAIO. (Esperón).
Sacerdote: D. Juan Carlos Novo Bahamonde

VEIGA, San Silvestre

VEIGA, San Silvestre. Parroquia anexa a Leroño
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981287477.
Dirección Postal: 15000. San Silvestre de VEIGA.
Sacerdote: D. Miguel A. Cruz Fernández

VIGO, San Vicente

VIGO, San Vicente. Parroquia Matriz.
Municipio: Carral. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981770244.
Dirección Postal: 15175. San Vicente de VIGO. (Carral).
Sacerdote: D. Evaristo Mallón Oróns

VIGO, Santa María

VIGO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Cambre. Provincia: A Coruña.
Teléfono: 981770244.
Dirección Postal: 15659. Santa María de VIGO. (Cecebre).
Sacerdote: D. Evaristo Mallón Oróns

VILABOA-RUTIS, Santa María

VILABOA-RUTIS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Culleredo. Provincia: A Coruña.
Capillas: S. Martín de RUTIS.
Teléfono: 981660075.
Dirección Postal: 15174. Santa María de VILABOA-RUTIS. (Rutis-Coruña).
Sacerdote: D. Celestino López López