Arciprestazgo de Barbeiros

ABELLÁ, San Esteban

ABELLÁ, San Esteban. Parroquia Matriz. Su anejo: Mesos
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981695983.
Dirección Postal: 15685. San Esteban de ABELLÁ. (Ordes).
Sacerdote: D. Antonio Regueira Sánchez

AIAZO, San Pedro

AIAZO, San Pedro. Parroquia aneja a Gafoi
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981695983.
Dirección Postal: 15181. San Pedro de AIAZO.
Sacerdote: D. Antonio Regueira Sánchez

ALBIXOI, Santa Mariña

ALBIXOI, Santa Mariña. Parroquia Matriz. Su anejo: Lanzá
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15319. Santa Mariña de ALBIXOI. (Ordes).
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

ÁNXELES (OS), San Mamed

ÁNXELES (OS), San Mamed. Parroquia aneja a Calvente
Municipio: Oroso. Provincia: Coruña.
Capillas: San Román de Pasarelos.
Teléfono: 981695553.
Dirección Postal: 15688. San Mamed de ÁNXELES (OS).
Sacerdote: D. Andrés Álvarez Castiñeiras

AÑÁ, Santa María

AÑÁ, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Ledoira
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Santuario: San Paio.
Teléfono: 981692013.
Dirección Postal: 15686. Santa María de AÑÁ. (Pontecarreira).
Sacerdote: D. Jenaro Blanco González

BARBEIROS, Santa María

BARBEIROS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Ordes. Provincia: Coruña.
Santuario: Sta. Eufemia.
Teléfono: 981684629.
Dirección Postal: 15685. Santa María de BARBEIROS. (Ordes).
Sacerdote: D. José Manuel Martínez García

BASCOI, Santiago

BASCOI, Santiago. Parroquia aneja a Cabrui
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. del Carmen en Puebla.
Dirección Postal: 15685. Santiago de BASCOI.
Sacerdotes: D. Ramón Fernández Martínez y D. Víctor Manuel Blanco Naveira

BEÁN, Santa María

BEÁN, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Ordes. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15688. Santa María de BEÁN. (Oroso).
Sacerdote: D. Egar Luis Argel Díaz

BOADO, Santiago

BOADO, Santiago. Parroquia Matriz. Su anejo: Céltigos
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981516307.
Dirección Postal: 15686. Santiago de BOADO. (Céltigos-Santiago).
Sacerdote: D. Daniel Neira Platas

BORRIFÁNS, San Pedro

BORRIFÁNS, San Pedro. Parroquia Matriz.
Municipio: Cesuras. Provincia: Coruña.
Santuario: San Gregorio.
Capillas: San Gregorio.
Dirección Postal: 15390. San Pedro de BORRIFÁNS.
Sacerdotes: D. Ramón Fernández Martínez y D. Víctor Manuel Blanco Naveira

CABRUI, San Martiño

CABRUI, San Martiño. Parroquia Matriz. Su anejo: Barcoi
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15685. San Martiño de CABRUI.
Sacerdotes: D. Ramón Fernández Martínez y D. Víctor Manuel Blanco Naveira

CALVENTE, San Juan

CALVENTE, San Juan. Parroquia Matriz. Su anejo: Ánxeles
Municipio: Oroso. Provincia: Coruña.
Santuario: Garabanxa.
Teléfono: 981695553.
Dirección Postal: 15388. San Juan de CALVENTE. (Oroso).
Parroquia suprimida: PASARELOS, SAN ROMAN.
Sacerdote: D. Andrés Álvarez Castiñeiras

CARDAMA, Santa María

CARDAMA, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Oroso. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15884. Santa María de CARDAMA. (Oroso).
Sacerdote: D. Egar Luis Argel Díaz

CASTRO, San Sebastián

CASTRO, San Sebastián. Parroquia Matriz. Su anejo: Cumbraos
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15685. San Sebastián de CASTRO. (Mesía).
Sacerdotes: D. Ramón Fernández Martínez y D. Víctor Manuel Blanco Naveira

CÉLTIGOS, San Xulián

CÉLTIGOS, San Xulián. Parroquia aneja a Boado
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Capillas: Augas Santas.
Teléfono: 981516307.
Dirección Postal: 15686. San Xulián de CÉLTIGOS.
Sacerdote: D. Daniel Neira Platas

CUMBRAOS, Santa María

CUMBRAOS, Santa María. Parroquia aneja a Castro
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15685. Santa María de CUMBRAOS.
Sacerdotes: D. Ramón Fernández Martínez y D. Víctor Manuel Blanco Naveira

FILGUEIRA DE TRABA, San Miguel

FILGUEIRA DE TRABA, San Miguel. Parroquia Matriz.
Municipio: Cesuras. Provincia: Coruña.
Santuario: San Antonio.
Teléfono: 981694464.
Dirección Postal: 15391. San Miguel de FILGUEIRA DE TRABA. (Cesuras-Betanzos).
Sacerdote: D. Gumersindo Campaña Ferro

FRADES, San Martiño

FRADES, San Martiño. Parroquia aneja a Papucín
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Santuario: San Miguel.
Capillas: San Miguel, La Magdalena.
Teléfono: 981695983.
Dirección Postal: 15884. San Martiño de FRADES.
Sacerdote: D. Antonio Regueira Sánchez

GAFOI, Santa Mariña

GAFOI, Santa Mariña. Parroquia Matriz. Su anejo: Aiazo
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981692013.
Dirección Postal: 15686. Santa Mariña de GAFOI. (Ponte Carreira-Santiago).
Sacerdote: D. Jenaro Blanco González

GALEGOS, San Martiño

GALEGOS, San Martiño. Parroquia aneja a Marzoa
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Santuario: San Antonio.
Dirección Postal: 15880. San Martiño de GALEGOS.
Sacerdote: D. José Manuel Martínez García

LANZÁ, San Mamed

LANZÁ, San Mamed. Parroquia aneja a Albixoi
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15319. San Mamed de LANZÁ.
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

LEDOIRA, San Martiño

LEDOIRA, San Martiño. Parroquia aneja a Añá
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981692013.
Dirección Postal: 15686. San Martiño de LEDOIRA.
Sacerdote: D. Jenaro Blanco González

MARZOA, San Martiño

MARZOA, San Martiño. Parroquia Matriz. Su anejo: Galegos
Municipio: Oroso. Provincia: Coruña.
Santuario: S Antonio.
Dirección Postal: 15880. San Martiño de MARZOA.
Sacerdote: D. José Manuel Martínez García

MESÍA, San Cristovo

MESÍA, San Cristovo. Parroquia Matriz.
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Santuario: Ntra. Señora de Arxán.
Teléfono: 981694464.
Dirección Postal: 15685. San Cristovo de MESÍA. (Ordes).
Sacerdote: D. Gumersindo Campaña Ferro

MESOS, Divino Salvador

MESOS, Divino Salvador. Parroquia aneja a Abellá
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Santuario: Sta. Margarita.
Teléfono: 981695983.
Dirección Postal: 15985. Divino Salvador de MESOS.
Sacerdote: D. Antonio Regueira Sánchez

MOAR, Santa Baia

MOAR, Santa Baia. Parroquia Matriz.
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Santuario: San Roque.
Teléfono: 981695553.
Dirección Postal: 15686. Santa Baia de MOAR. (Ordes).
Sacerdote: D. Andrés Álvarez Castiñeiras

OLAS, San Lourenzo

OLAS, San Lourenzo. Parroquia aneja a Vilamaior
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Capillas: San Antonio, San Isidro.
Dirección Postal: 15689. San Lourenzo de OLAS. (Vilamaior-Ordes).
Sacerdote: D. José Manuel Martínez García

PAPUCÍN, Santa María

PAPUCÍN, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Frades
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981695983.
Dirección Postal: 15809. Santa María de PAPUCÍN. (Abellá-Ordes).
Sacerdote: D. Antonio Regueira Sánchez

SENRA, Santa Baia

SENRA, Santa Baia. Parroquia Matriz.
Municipio: Oroso. Provincia: Coruña.
Santuario: Sta. Bárbara.
Dirección Postal: 15884. Santa Baia de SENRA. (Oroso). Lugar de la Iglesia, 13
Sacerdote: D. Egar Luis Argel Díaz

VILAMAIOR, Santiago

VILAMAIOR, Santiago. Parroquia Matriz. Su anejo: Olas
Municipio: Ordes. Provincia: Coruña.
Capillas: San Pedro en Adrán, Ntra. Sra. del Socorro.
Dirección Postal: 15637. Santiago de VILAMAIOR. (Ordes).
Sacerdote: D. José Manuel Martínez García

VISANTOÑA, San Martiño

VISANTOÑA, San Martiño. Parroquia Matriz.
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981694164.
Dirección Postal: 15685. San Martiño de VISANTOÑA. A Igrexa, 12.
Sacerdote: D. Gumersindo Campaña Ferro

VITRE, San Juan

VITRE, San Juan. Parroquia aneja a Xanceda
Municipio: Frades. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. de las Virtudes.
Teléfono: 981687009.
Dirección Postal: 15685. San Juan de VITRE. (Xanceda-Ordes).
Sacerdote: D. Juan González-Redondo Neira

XANCEDA, Divino Salvador

XANCEDA, Divino Salvador. Parroquia Matriz. Su anejo: Vitré
Municipio: Mesía. Provincia: Coruña.
Santuario: San Bartolomé.
Teléfono: 981687009.
Dirección Postal: 15685. Divino Salvador de XANCEDA. (Ordes).
Sacerdote: D. Juan González-Redondo Neira