Arciprestazgo de Barcala

AGRÓN, San Lourenzo

AGRÓN, San Lourenzo. Parroquia Matriz.
Municipio: Ames. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981530201.
Dirección Postal: 15864. San Lourenzo de AGRÓN. (Pontemaceira).
Sacerdote: D. Ramón Rodríguez Zumalave

ARO, San Vicente

ARO, San Vicente. Parroquia Matriz. Su anejo: Broño
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Capillas: San Mamed de Zas, San Felix de Campelo.
Teléfono: 981585449.
Dirección Postal: 15838. San Vicente de ARO. (Negreira).
Parroquia suprimida: SAS, SAN MIGUEL Y CAMPELO, SAN FELIX.
Sacerdote: D. Manuel Iglesias Pérez

ARZÓN, San Cristovo

ARZÓN, San Cristovo. Parroquia aneja a Lueiro
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15839. San Cristovo de ARZON.
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo

BAÑA (A), Divino Salvador

BAÑA (A), Divino Salvador. Parroquia aneja a a Baña
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981586457.
Dirección Postal: 15863. Divino Salvador de BAÑA (A).
Sacerdote: D. Manuel J. Puñal Rodríguez

BAÑA (A), San Vicente

BAÑA (A), San Vicente. Parroquia Matriz. Su anejo: A Baña
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. Dolores.
Teléfono: 981586457.
Dirección Postal: 15863. San Vicente de BAÑA (A). (Santiago).
Sacerdote: D. Manuel J. Puñal Rodríguez

BARCALA, San Cipriano

BARCALA, San Cipriano. Parroquia aneja a Monte
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15000. San Cipriano de BARCALA.

BARCALA, San Juan

BARCALA, San Juan. Parroquia aneja a Ordoeste
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15000. San Juan de BARCALA.
Sacerdote: D. Diego Fernández Soliño

BROÑO, San Martiño

BROÑO, San Martiño. Parroquia aneja a Aro
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981585449.
Dirección Postal: 15838. San Martiño de BROÑO.
Sacerdote: D. Manuel Iglesias Pérez

CORNEIRA, San Cristovo

CORNEIRA, San Cristovo. Parroquia Matriz.
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15837. San Cristovo de CORNEIRA. (Negreira).
Sacerdote: D. Diego Fernández Soliño

COVAS, Santa María

COVAS, Santa María. Parroquia aneja a Monte
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15837. Santa María de COVAS.

FIOPÁNS, San Pedro

FIOPÁNS, San Pedro. Parroquia Matriz.
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15839. San Pedro de FIOPÁNS. (Negreira).
Sacerdote: Maximino Pérez Ortoño

GONTE, San Pedro

GONTE, San Pedro. Parroquia aneja a Liñaio
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Santuario: San Jorge en la Iglesia Parroquial.
Dirección Postal: 15839. San Pedro de GONTE.
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo

LANDEIRA, San Esteban

LANDEIRA, San Esteban. Parroquia aneja a A Pena
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15838. San Esteban de LANDEIRA.
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo

LENS, San Paio

LENS, San Paio. Parroquia Matriz.
Municipio: Ames. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15864. San Paio de LENS. (Negreira).
Sacerdote: D. Manuel Ángel Blanco Vázquez

LIÑAIO, San Martiño

LIÑAIO, San Martiño. Parroquia Matriz. Su anejo: Gonte
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. del Buen Suceso en Pontevedra.
Dirección Postal: 15839. San Martiño de LIÑAIO. (Negreira).
Parroquia suprimida: PONTEVEDRA, SANTA MARIA
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo

LOGROSA, Santa Baia

LOGROSA, Santa Baia. Parroquia aneja a Negreira
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15839. Santa Baia de LOGROSA.
Sacerdote: D. Juan Antonio Testón Turiel

LUEIRO, Santa Baia

LUEIRO, Santa Baia. Parroquia Matriz. Su anejo: Arzón
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15839. Santa Baia de LUEIRO. (Negreira).
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo

MARCELLE, Santa Cristina

MARCELLE, Santa Cristina. Parroquia Matriz.
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15838. Santa Cristina de MARCELLE. (A Baña).
Sacerdote: D. Antonio Torreira Torreira

MONTE, Mamed

MONTE, Mamed. Parroquia Matriz. Su anejo: Covas y Barcala
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Capillas: Virgen Peregrina de Ceilán.
Teléfono: 981586457.
Dirección Postal: 15839. Mamed de MONTE. (Negreira).
Sacerdote: D. Manuel J. Puñal Rodríguez

NEGREIRA, San Xulián

NEGREIRA, San Xulián. Parroquia Matriz. Su anejo: Logorosa
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Capillas: Pazo Cotón (Particular).
Dirección Postal: 15830. San Xulián de NEGREIRA. (Negreira).
Sacerdote: D. Juan Antonio Testón Turiel

ONS, Santa María

ONS, Santa María. Parroquia aneja a Viceso
Municipio: Brión. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15839. Santa María de ONS.
Sacerdote: D. Juan Antonio Testón Turiel

ORDOESTE, Santa María

ORDOESTE, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Barcala (S. J.)
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15837. Santa María de ORDOESTE. (Negreira).
Sacerdote: D. Diego Fernández Soliño

PENA (A), San Mamed

PENA (A), San Mamed. Parroquia Matriz. Su anejo: Landeira
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981894305.
Dirección Postal: 15838. San Mamed de PENA (A). (Negreira).
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo

PORTOR, Santa María

PORTOR, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Capillas: San Blas en Pontemaceira.
Dirección Postal: 15864. Santa María de PORTOR. (Negreira).
Sacerdote: D. Manuel Ángel Blanco Vázquez

SUEVOS, San Mamed

SUEVOS, San Mamed. Parroquia Matriz.
Municipio: A Baña. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981895031.
Dirección Postal: 15862. San Mamed de SUEVOS.
Sacerdote: Ramón M. Barreiro Barreiro

VICESO, Santa María

VICESO, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Ons
Municipio: Brión. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15839. Santa María de VICESO. (Negreira).
Sacerdote: D. Juan Antonio Testón Turiel

XALLAS DE PORQUEIRA, San Pedro

XALLAS DE PORQUEIRA, San Pedro. Parroquia Matriz.
Municipio: Negreira. Provincia: Coruña.
Santuario: San Xoán en O Carballoso.
Dirección Postal: 15281. San Pedro de XALLAS DE PORQUEIRA. (Negreira).
Sacerdote: D. Juan José Fernández Toucedo