Arciprestazgo de Ferreiros

ANDABAO, San Martiño

ANDABAO, San Martiño. Parroquia Matriz. Su anejo: Boimil
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Santuario: San Isidro en Arentia.
Teléfono: 981500146.
Dirección Postal: 15807. San Martiño de ANDABAO. (Corredoiras).
Sacerdote: D. Jesús Rial Sesto

ANDEADE, Santiago

ANDEADE, Santiago. Parroquia aneja a Cornado
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15822. Santiago de ANDEADE.
Sacerdote: D. Marcelino Bretal Rego

ARCEO, San Vicente

ARCEO, San Vicente. Parroquia Matriz.
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981516307.
Dirección Postal: 15818. San Vicente de ARCEO.
Sacerdote: D. Daniel Neira Platas

ARZÚA, Santa María

ARZÚA, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: San Salvador, Sta. Mariña en Bosende.
Dirección Postal: 15819. Santa María de ARZÚA.
Sacerdotes: D. Fabio Pallotta, D. Ezio Canzi, D. Gastón Gabriel Aquino y D. Edal Vinoth Joseph Gnana Sekaran

ARZÚA, Santiago

ARZÚA, Santiago. Parroquia Matriz. Su anejo: Lema
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: Sta. María Magdalena.
Teléfono: 981500556.
Dirección Postal: 15810. Santiago de ARZÚA.
Web: http://www.santiagodearzua.org
Sacerdotes: D. Fabio Pallotta, D. Ezio Canzi, D. Gastón Gabriel Aquino y D. Edal Vinoth Joseph Gnana Sekaran

BESEÑO, San Cristovo

BESEÑO, San Cristovo. Parroquia Matriz.
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. de las Nieves, Perpetuo Socorro, Santa Isabel.
Dirección Postal: 15824. San Cristovo de BESEÑO. (Ferreiros-Touro).
Sacerdote: D. Manuel García Peña

BOIMIL, San Miguel

BOIMIL, San Miguel. Parroquia aneja a Andabao
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981500146.
Dirección Postal: 15807. San Miguel de BOIMIL.
Sacerdote: D. Jesús Rial Sesto

BOIMORTO, Santiago

BOIMORTO, Santiago. Parroquia Matriz.
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981516307.
Dirección Postal: 15686. Santiago de BOIMORTO. (A Coruña).
Sacerdote: D. Daniel Neira Platas

BRANDESO, San Lourenzo

BRANDESO, San Lourenzo. Parroquia Matriz. Su anejo: Viñós
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: La Inmaculada (Particular).
Dirección Postal: 15819. San Lourenzo de BRANDESO. (Arzúa).
Sacerdote: D. Manuel García Peña

BRANZA, Santa Leocadia

BRANZA, Santa Leocadia. Parroquia Matriz. Su anejo: Tronceda
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: Sta. Cruz de Baiobre.
Dirección Postal: 15819. Santa Leocadia de BRANZA. (Arzúa).
Sacerdote: D. Manuel García Peña

BRATES, San Pedro

BRATES, San Pedro. Parroquia Matriz. Su anejo: Mercurín
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981510353.
Dirección Postal: 15809. San Pedro de BRATES. (Arzúa).
Sacerdote: D. José María García Vázquez

BUAZO, Santa María

BUAZO, Santa María. Parroquia aneja a Cardeiro
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981192919.
Dirección Postal: 15145. Santa María de BUAZO.
Sacerdote: D. Ignacio Divino Padín Vidal

BURRES, San Vicente

BURRES, San Vicente. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Santuario: San Paio.
Teléfono: 981191511.
Dirección Postal: 15819. San Vicente de BURRES. (Arzúa).
Sacerdote: D. Ricardo Cutrín Fernández

CALVOS DE SOBRECAMIÑO, San Martiño

CALVOS DE SOBRECAMIÑO, San Martiño. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981191511.
Dirección Postal: 15819. San Martiño de CALVOS DE SOBRECAMIÑO. (Orxal-Arzúa).
Sacerdote: D. Ricardo Cutrín Fernández

CALVOS DE SOCAMIÑO, San Martiño

CALVOS DE SOCAMIÑO, San Martiño. Parroquia Matriz. Su anejo: Circes
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15822. San Martiño de CALVOS DE SOCAMIÑO. (Touro).
Sacerdote: D. Marcelino Bretal Rego

CAMPO, San Esteban

CAMPO, San Esteban. Parroquia aneja a Pastor
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: San Bartolomé en A Mota.
Teléfono: 981510353.
Dirección Postal: 15819. San Esteban de CAMPO.
Sacerdote: D. José María García Vázquez

CARDEIRO, San Pedro

CARDEIRO, San Pedro. Parroquia Matriz. Su anejo: Buazo
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981192919.
Dirección Postal: 15818. San Pedro de CARDEIRO. (Boimorto-Arzúa).
Sacerdote: D. Ignacio Divino Padín Vidal

CEBREIRO, San Xulián

CEBREIRO, San Xulián. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981502785.
Dirección Postal: 15823. San Xulián de CEBREIRO. (O Pino).
Sacerdote: D. Jesús Rial Varela

CERCEDA, San Miguel

CERCEDA, San Miguel. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981502785.
Dirección Postal: 15823. San Miguel de CERCEDA. (O Pino).
Sacerdote: D. Jesús Rial Varela

CIRCES, Santa María

CIRCES, Santa María. Parroquia aneja a Calvos de Socamiño
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15822. Santa María de CIRCES.
Sacerdote: D. Marcelino Bretal Rego

CORNADO, San Tirso

CORNADO, San Tirso. Parroquia Matriz. Su anejo: Andeade
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15822. San Tirso de CORNADO. (Touro-Santiago).
Sacerdote: D. Marcelino Bretal Rego

DODRO, Santa María

DODRO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981802461.
Dirección Postal: 15822. Santa María de DODRO. (O Orxal-Arzúa).
Sacerdote: D. Manuel Silva Magariños

DOMBODAN, San Cristovo

DOMBODÁN, San Cristovo. Parroquia Matriz. Su anejo: Turces
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. en el Viso.
Teléfono: 981500033.
Dirección Postal: 15822. San Cristovo de DOMBODÁN. (Turces-Touro).
Sacerdote: D. Avelino Ramos Varela

ENQUERENTES, San Miguel

ENQUERENTES, San Miguel. Parroquia aneja a Ribeira
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15821. San Miguel de ENQUERENTES.
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

FAO, Santa Uxía

FAO, Santa Uxía. Parroquia Matriz.
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15822. Santa Uxía de FAO. (Arca-Touro).
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

FERREIROS, San Breixo

FERREIROS, San Breixo. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981502785.
Dirección Postal: 15824. San Breixo de FERREIROS. (Santiago).
Sacerdote: D. Jesús Rial Varela

FERREIROS, San Mamed

FERREIROS, San Mamed. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981502785.
Dirección Postal: 15824. San Mamed de FERREIROS. (Santiago).
Sacerdote: D. Jesús Rial Varela

FONTES ROSAS, San Juan

FONTES ROSAS, San Juan. Parroquia aneja a Ribeira
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15822. San Juan de FONTES ROSAS.
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

GONZAR, Santa María

GONZAR, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Santuario: San Andrés.
Teléfono: 981510353.
Dirección Postal: 15887. Santa María de GONZAR. (Portofontao-Santiago).
Sacerdote: D. José María García Vázquez

LARDEIROS, San Xulián

LARDEIROS, San Xulián. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Santuario: San Romón.
Teléfono: 981510353.
Dirección Postal: 15887. San Xulián de LARDEIROS. (O Marquiño).
Sacerdote: D. José María García Vázquez

LEMA, San Pedro

LEMA, San Pedro. Parroquia aneja a Arzúa
Municipio: Arzua. Provincia: Coruña.
Capillas: Capilla Fuente Santa.
Dirección Postal: 15819. San Pedro de LEMA.
Sacerdotes: D. Fabio Pallotta, D. Ezio Canzi, D. Gastón Gabriel Aquino y D. Edal Vinoth Joseph Gnana Sekaran

LOXO, Santa María

LOXO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Capillas: San Sebastián en O Coto.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15822. Santa María de LOXO. (Touro).
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

MEDÍN, San Esteban

MEDÍN, San Esteban. Parroquia Matriz.
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Santuario: San Gregorio Magno.
Teléfono: 981191511.
Dirección Postal: 15887. San Esteban de MEDÍN. (O Marquiño).
Sacerdote: D. Ricardo Cutrín Fernández

MELLA, San Pedro

MELLA, San Pedro. Parroquia aneja a Sendelle
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981192919.
Dirección Postal: 15819. San Pedro de MELLA.
Sacerdote: D. Ignacio Divino Padín Vidal

MERCURÍN, San Juan

MERCURÍN, San Juan. Parroquia aneja a Brates
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981510353.
Dirección Postal: 15818. San Juan de MERCURÍN.
Sacerdote: D. José María García Vázquez

NOVEFONTES, Santiago

NOVEFONTES, Santiago. Parroquia Matriz.
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15822. Santiago de NOVEFONTES. (Arca-Touro).
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

OÍNS, San Cosme

OÍNS, San Cosme. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981191511.
Dirección Postal: 15819. San Cosme de OÍNS. (O Orxal-Arzúa).
Sacerdote: D. Ricardo Cutrín Fernández

PANTIÑOBRE, San Esteban

PANTIÑOBRE, San Esteban. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Capillas: San Juan en Novás, Santa Marta (Particular).
Dirección Postal: 15685. San Esteban de PANTIÑOBRE. (Arzúa).
Sacerdote: D. Manuel García Pena

PASTOR, San Lourenzo

PASTOR, San Lourenzo. Parroquia Matriz. Su anejo: Campo
Municipio: O Pino. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981510353.
Dirección Postal: 15686. San Lourenzo de PASTOR. (Pontecarreira-Santiago).
Sacerdote: D. José María García Vázquez

QUION, San Fiz

QUION, San Fiz. Parroquia Matriz.
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15824. San Fiz de QUION. (Ferreiros).

RIBEIRA, San Pedro

RIBEIRA, San Pedro. Parroquia Matriz. Su anejo: Enquerentes
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15822. San Pedro de RIBEIRA. (Touro).
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

SENDELLE, Santa María

SENDELLE, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Mella
Municipio: Boimorto. Provincia: Coruña.
Santuario: San Blas.
Teléfono: 981192919.
Dirección Postal: 15818. Santa María de SENDELLE. (Boimorto).
Sacerdote: D. Ignacio Divino Padín Vidal

TOURO, San Juan

TOURO, San Juan. Parroquia Matriz.
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981504054.
Dirección Postal: 15822. San Juan de TOURO. (Arca-Santiago). O Barral, 1
Sacerdote: D. José Manuel Recarey Añón

TRONCEDA, Santa María

TRONCEDA, Santa María. Parroquia aneja a Branzá
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15819. Santa María de TRONCEDA. (Arzúa).
Sacerdote: D. Manuel García Peña

TURCES, Santa María

TURCES, Santa María. Parroquia aneja a Dombodán
Municipio: Touro. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981500033.
Dirección Postal: 15822. Santa María de TURCES.
Sacerdote: D. Avelino Ramos Varela

VILADAVIL, Santa María

VILADAVIL, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15819. Santa María de VILADAVIL. (Arzúa).
Sacerdotes: D. Fabio Pallotta, D. Ezio Canzi, D. Gastón Gabriel Aquino y D. Edal Vinoth Joseph Gnana Sekaran

VIÑÓS, San Pedro

VIÑÓS, San Pedro. Parroquia aneja a Brandeso
Municipio: Arzúa. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15819. San Pedro de VIÑÓS.
Sacerdote: D. Manuel García Peña