Arciprestazgo de Pruzos

ADRAGONTE, Santiago

ADRAGONTE, Santiago. Parroquia aneja a Vigo
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15314. Santiago de ADRAGONTE.
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

AMBROA, San Tirso

AMBROA, San Tirso. Parroquia aneja a Viña
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15313. San Tirso de AMBROA.
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

ANDRADE, San Martiño

ANDRADE, San Martiño. Parroquia aneja a Vilar
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981430335.
Dirección Postal: 15614. San Martiño de ANDRADE. (Pontedeume).
Sacerdote: D. Pablo Vizoso Vázquez

ARANGA, San Paio

ARANGA, San Paio. Parroquia Matriz.
Municipio: Aranga. Provincia: Coruña.
Capillas: San Cipriano, Sta Cristina, Virgen Dolores, Divino Salvador.
Teléfono: 981793059.
Dirección Postal: 15317. San Paio de ARANGA. (Betanzos).
Sacerdote: D. Manuel Vázquez Ares, OSA

BEMANTES, Santo Tomé

BEMANTES, Santo Tomé. Parroquia Matriz.
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981782967.
Dirección Postal: 15635. Santo Tomé de BEMANTES. (Miño).
Sacerdote: D. Manuel Castiñeira Picallo

BOEBRE, Santiago

BOEBRE, Santiago. Parroquia aneja a Centroña
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15619. Santiago de BOEBRE.
Sacerdote: D. Gustavo Molina Gómez

CALLOBRE, San Juan

CALLOBRE, San Juan. Parroquia Matriz. Su anejo: Vilarmaior
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15635. San Juan de CALLOBRE. (Miño).
Sacerdote: D. Manuel Castiñeira Picallo

CAMBÁS, San Pedro

CAMBÁS, San Pedro. Parroquia Matriz.
Municipio: Aranga. Provincia: Coruña.
Santuario: San Vitorio.
Teléfono: 981294871.
Dirección Postal: 15317. San Pedro de CAMBÁS. Aranga.
Sacerdote: D. Luis Rodríguez Patiño

CARANTOÑA, San Xulián

CARANTOÑA, San Xulián. Parroquia aneja a Leiro
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981782967.
Dirección Postal: 15639. San Xulián de CARANTOÑA.
Sacerdote: D. Celestino Fernández Carro

CASTRO, Santa María

CASTRO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Santuario: La Inmaculada en Bañobre.
Dirección Postal: 15639. Santa María de CASTRO. (Bañobre- Miño).
Sacerdote: D. Celestino Fernández Carro

CENTROÑA, Santa María

CENTROÑA, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Boebre
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15619. Santa María de CENTROÑA. (Pontedeume).
Sacerdote: D. Gustavo Molina Gómez

CHURÍO, San Martiño

Dirección Postal: 15615. Santa María de DOROÑA. (Pontedeume).
Sacerdote: D. Pablo Vizoso Vázquez

GRANDAL, San Pedro

GRANDAL, San Pedro. Parroquia aneja a Doroña
Municipio: Vilarmaior. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15615. San Pedro de GRANDAL.
Sacerdote: D. Pablo Vizoso Vázquez

GÜIMIL, San Cristovo

GÜIMIL, San Cristovo. Parroquia aneja a Torres
Municipio: Vilarmaior. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981798009.
Dirección Postal: 15638. San Cristovo de GÜIMIL.
Sacerdote: D. Gustavo Molina Gómez

IRIXOA, San Lourenzo

IRIXOArong>CHURÍO, San Martiño. Parroquia aneja a Mántaras
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Santuario: Corpo Santo.
Dirección Postal: 15144. San Martiño de CHURÍO.
Sacerdote: D. Diego Parra Escribano

CORUXOU, Divino Salvador

CORUXOU, Divino Salvador. Parroquia aneja a Mántaras
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15313. Divino Salvador de CORUXOU.
Sacerdote: D. Diego Parra Escribano

DOROÑA, Santa María

DOROÑA, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Grandal
Municipio: Vilarmaior. Provincia: Coruña.
Santuario: San Ramón en la Iglesia Parroquial.
Capillas: San Rodrigo (, San Lourenzo. Parroquia aneja a Veríns
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981798942.
Dirección Postal: 15313. San Lourenzo de IRIXOA. (Irixoa-Betanzos).
Sacerdote: D. Diego Parra Escribano

LEIRO, Divino Salvador

LEIRO, Divino Salvador. Parroquia Matriz. Su anejo: Carantoña
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981771931.
Dirección Postal: 15639. Divino Salvador de LEIRO. (Miño).
Sacerdote: D. José Manuel Iglesias González

MÁNTARAS, Santa María

MÁNTARAS, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Churío y Coruxou
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Santuario: Stos Cosme y Damián.
Dirección Postal: 15314. Santa María de MÁNTARAS. (Betanzos-Irixoa).
Sacerdote: D. Diego Parra Escribano

MIÑO, Santa María

MIÑO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Santuario: San Juan en Regueira.
Capillas: Colegio Compañía de María.
Teléfono: 981782967.
Dirección Postal: 15630. Santa María de MIÑO. (Miño).
Sacerdote: D. Manuel Castiñeira Picallo

MONFERO, San Fiz

MONFERO, San Fiz. Parroquia Matriz. Su anejo: Monfero (S. Xuliana)
Municipio: Monfero. Provincia: Coruña.
Santuario: Ntra. Sra. de la Cela.
Capillas: Iglesia del Monasterio, San Xulián, San Andrés.
Teléfono: 981793059.
Dirección Postal: 15618. San Fiz de MONFERO. (Pontedeume).
Sacerdote: D. Manuel Vázquez Ares, OSA

MONFERO, Santa Xuliana

MONFERO, Santa Xuliana. Parroquia aneja a Monfero (S. Felix)
Municipio: Monfero. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15315. Santa Xuliana de MONFERO.
Sacerdote: D. Manuel Vázquez Ares, OSA

NOGUEIROSA, San Cosme

NOGUEIROSA, San Cosme. Parroquia Matriz.
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. del Carmen en Esteiro.
Teléfono: 981432779.
Dirección Postal: 15619. San Cosme de NOGUEIROSA. (Pontedeume).
Sacerdote: Juan Orlando Crespo González

OMBRE, Santa María

OMBRE, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981432779.
Dirección Postal: 15619. Santa María de OMBRE. (Pontedeume).
Sacerdote: Juan Orlando Crespo González

PADERNE, San Xoán

PADERNE, San Xoán. Parroquia Matriz. Su anejo: Vilamourel
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15314. San Juan de PADERNE. (Betanzos).
Parroquia suprimida: QUINTAS, SAN ESTEBAN.
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

PERBES, San Pedro

PERBES, San Pedro. Parroquia Matriz. Su anejo: Vilanova
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15609. San Pedro de PERBES. (Miño).
Sacerdote: Celestino Fernández Carro

PONTEDEUME, Santiago

PONTEDEUME, Santiago. Parroquia Matriz.
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Santuario: Ntra. Sra. de las Virtudes.
Capillas: Cementerio, Colegio de las Hijas de la Natividad, Hermanitas Ancianos, Casa de Ejercicios.
Teléfono: 981430243.
Dirección Postal: 15600. Santiago de PONTEDEUME. Pescaderia, 54.
Email: ppontedeume@archicompostela.org
Web: http://www.archicompostela.org/ppontedeume
Sacerdote: José Ramón Cascón Raposo

QUEIXEIRO, San Xurxo

QUEIXEIRO, San Xurxo. Parroquia Matriz.
Municipio: Monfero. Provincia: Coruña.
Capillas: San Bartolomé.
Teléfono: 981782967.
Dirección Postal: 15617. San Xurxo de QUEIXEIRO. (Pontedeume-Vilachá).
Sacerdote: D. Manuel Castiñeira Picallo

SOUTO, Santa María

SOUTO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981771931.
Dirección Postal: 15316. Santa María de SOUTO. (Betanzos).
Sacerdote: D. José Manuel Iglesias González

TABOADA, Santa Mariña

TABOADA, Santa Mariña. Parroquia Matriz.
Municipio: Monfero. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981432779.
Dirección Postal: 15618. Santa Mariña de TABOADA. (Pontedeume).
Sacerdote: Juan Orlando Crespo González

TORRES, San Xurxo

TORRES, San Xurxo. Parroquia Matriz. Su anejo: Güimil y Vilamateo
Municipio: Vilarmaior. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981798009.
Dirección Postal: 15638. San Xurxo de TORRES. (Miño-Coruña).
Sacerdote: D. Gustavo Molina Gómez

VERÍNS, Santa María

VERÍNS, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Irixoa
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Capillas: Santa Teresa.
Teléfono: 981793059.
Dirección Postal: 15314. Santa María de VERÍNS. (Irixoa-Betanzos).
Sacerdote: D. Manuel Vázquez Ares, OSA

VIGO, San Xulián

VIGO, San Xulián. Parroquia Matriz. Su anejo: Adragonte
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15314. San Xulián de VIGO. (Areas-Betanzos).
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

VILACHÁ, Santa Mariña

VILACHÁ, Santa Mariña. Parroquia Matriz.
Municipio: Monfero. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981798009.
Dirección Postal: 15617. Santa Mariña de VILACHÁ. (Pontedeume).
Sacerdote: D. Juan Orlando Crespo González

VILAMATEO, Santiago

VILAMATEO, Santiago. Parroquia aneja a Torres
Municipio: Vilarmaior. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981798009.
Dirección Postal: 15638. Santiago de VILAMATEO.
Sacerdote: D. Gustavo Molina Gómez

VILAMOUREL, San Xoán

VILAMOUREL, San Xoán. Parroquia aneja a Paderne
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15314. San Juan de VILAMOUREL.
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

VILANOVA, San Juan

VILANOVA, San Juan. Parroquia aneja a Perbes
Municipio: Miño. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15610. San Juan de VILANOVA. (Pontedeume).
Sacerdote: Celestino Fernández Carro

VILAR, San Pedro

VILAR, San Pedro. Parroquia Matriz. Su anejo: Andrade
Municipio: Pontedeume. Provincia: Coruña.
Santuario: San Miguel de Breamo.
Capillas: Sda. Familia en Campolongo.
Teléfono: 981430335.
Dirección Postal: 15614. San Pedro de VILAR. (Pontedeume).
Sacerdote: D. Pablo Vizoso Vázquez

VILARMAIOR, San Pedro

VILARMAIOR, San Pedro. Parroquia aneja a Callobre
Municipio: Vilarmaior. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15637. San Pedro de VILARMAIOR.
Sacerdote: D. Manuel Castiñeiras Picallo

VILOUZÁS, Divino Salvador

VILOUZÁS, Divino Salvador. Parroquia Matriz.
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981771931.
Dirección Postal: 15314. Divino Salvador de VILOUZÁS. (Betanzos).
Sacerdote: D. José Manuel Iglesias González

VIÑA, Santa Baia

VIÑA, Santa Baia. Parroquia Matriz. Su anejo: Ambroa
Municipio: Irixoa. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15313. Santa Baia de VIÑA. (Irixoa-Betanzos).
Sacerdote: D. Mario Cotelo Felípez

VIÑAS, San Pantaleón

VIÑAS, San Pantaleón. Parroquia Matriz.
Municipio: Paderne. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981771931.
Dirección Postal: 15319. San Pantaleón de VIÑAS. (Betanzos).
Sacerdote: D. José Manuel Iglesias González