Arciprestazgo de Soneira

ALLO, San Pedro

ALLO, San Pedro. Parroquia aneja a Pazos
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981725026.
Dirección Postal: 15150. San Pedro de ALLO. (Baio).
Sacerdotes: D. José Manuel Varela Suárez y D. Fernando Pérez Crespo

ANÓS, San Esteban

ANÓS, San Esteban. Parroquia aneja a Cundíns
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Santuario: Virxe do Espìño en Eirita.
Capillas: San Roque.
Dirección Postal: 15149. San Esteban de ANÓS. (A Piolla).
Sacerdotes: D. Fidel Fernández Bello

BAIO, Santa María

BAIO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Capillas: Antigua Iglesia Parroquial.
Teléfono: 981718105.
Dirección Postal: 15150. Santa María de BAIO.
Sacerdote: D. Francisco Espasandín Castro

BAMIRO, San Mamed

BAMIRO, San Mamed. Parroquia aneja a Tines
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Santuario: Ntra. Sra. de Montetorán.
Teléfono: 981718105.
Dirección Postal: 15150. San Mamed de BAMIRO.
Sacerdote: D. Francisco Espasandín Castro

BORNEIRO, San Juan

BORNEIRO, San Juan. Parroquia Matriz.
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Capillas: Ntra. Sra. del Carmen en O Briño.
Teléfono: 981754099.
Dirección Postal: 15119. San Juan de BORNEIRO. (Baio).
Sacerdote: D. Antonio Méndez Farto

CALO, San Juan

CALO, San Juan. Parroquia aneja a Vimianzo
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Santuario: Ntra. Sra. de Castrobuxán.
Teléfono: 981717184.
Dirección Postal: 15129. San Juan de CALO. (Vimianzo-Coruña).
Sacerdote: D. José Daniel Turnes Rey

CAMBEDA, San Juan Bautista

CAMBEDA, San Juan Bautista. Parroquia Matriz.
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Capillas: Sta. Mariña, San Felix.
Teléfono: 981717184.
Dirección Postal: 15129. San Juan Bautista de CAMBEDA. (Vimianzo).
Sacerdote: D. José Daniel Turnes Rey

CANDUAS, San Martiño

CANDUAS, San Martiño. Parroquia Matriz.
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981754099.
Dirección Postal: 15116. San Martiño de CANDUAS. (As Revoltas).
Sacerdote: D. Antonio Méndez Farto

CARREIRA, Santiago

CARREIRA, Santiago. Parroquia aneja a Gándara
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981718077.
Dirección Postal: 15855. Santiago de CARREIRA.
Sacerdote: D. Francisco Rafael Gómez-Canoura López

CASTRO, San Adrián

CASTRO, San Adrián. Parroquia Matriz. Su anejo: Loroño
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981718077.
Dirección Postal: 15856. San Adrián de CASTRO. (Loroño-Zas).
Sacerdote: D. Francisco Rafael Gómez-Canoura López

CESULLAS, San Esteban

CESULLAS, San Esteban. Parroquia Matriz.
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Santuario: San Fins do Castro.
Capillas: Ntra. Sra. del Carmen en Neaño.
Teléfono: 981714753.
Dirección Postal: 15115. San Esteban de CESULLAS. (Cabana).
Sacerdote: D. Francisco Domínguez Lobelos

CUNDÍNS, San Paio

CUNDÍNS, San Paio. Parroquia Matriz. Su anejo: Anós
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15149. San Paio de CUNDÍNS. (A Piolla).
Sacerdote: D. Fidel Fernández Bello

CUNS, San Vicente

CUNS, San Vicente. Parroquia Matriz.
Municipio: Coristanco. Provincia: Coruña.
Sacerdote: 981703144.
Dirección Postal: 15286. San Vicente de CUNS. (A Piolla-Agualada).
Sacerdote: D. José Cambón Martínez

GÁNDARA, Santa María

GÁNDARA, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Carreira
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981718077.
Dirección Postal: 15149. Santa María de GÁNDARA. (A Piolla).
Sacerdote: D. Francisco Rafael Gómez-Canoura López

LAMAS, Santa María

LAMAS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981718105.
Dirección Postal: 15150. Santa María de LAMAS. (Baio).
Sacerdote: D. Francisco Espasandín Castro

LAXE-ATALAIA, Santa María

LAXE-ATALAIA, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Serantes
Municipio: Laxe. Provincia: Coruña.
Santuario: Santa Rosa.
Teléfono: 981735272.
Dirección Postal: 15117. Santa María de LAXE-ATALAIA. Rúa do Cantón, 7.
Sacerdote: D. Enrique E. Redondo Mella

LOROÑO, Santiago

LOROÑO, Santiago. Parroquia aneja a Castro
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981718077.
Dirección Postal: 15856. Santiago de LOROÑO. (Loroño-Zas).
Sacerdote: D. Francisco Rafael Gómez-Canoura López

MIRA, Santa María

MIRA, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Capillas: San Roque.
Teléfono: 981718077.
Dirección Postal: 15855. Santa María de MIRA. (Zas).
Parroquia suprimida: FOLLENTE, SAN PEDRO.
Sacerdote: D. Francisco Rafael Gómez-Canoura López

NANDE, San Simón

NANDE, San Simón. Parroquia aneja a Traba
Municipio: Laxe. Provincia: Coruña.
Capillas: San Antonio en Aplazadoiro.
Teléfono: 981735272.
Dirección Postal: 15119. San Simón de NANDE.
Sacerdote: D. Enrique E. Redondo Mella

NANTÓN, San Pedro

NANTÓN, San Pedro. Parroquia Matriz. Su anejo: Riobó
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15149. San Pedro de NANTÓN. (A Piolla).
Sacerdotes: D. Francisco Domínguez Lobellos y D. Fidel Fernández Bello

PAZOS, San Clemente

PAZOS, San Clemente. Parroquia Matriz. Su anejo: Allo
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Dirección Postal: 15150. San Clemente de PAZOS. (Baio).
Sacerdotes: D. Fidel Fernández Bello

RIOBÓ, San Martiño

RIOBÓ, San Martiño. Parroquia aneja a Nantón
Municipio: Cabana. Provincia: Coruña.
Capillas: San Blas de Folgoso.
Teléfono: 981725026.
Dirección Postal: 15149. San Martiño de RIOBÓ.
Sacerdotes: D. José Manuel Varela Suárez y D. Fernando Pérez Crespo

SALTO, Santa María

SALTO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Capillas: Sta. Irene, Castromil, San Bartolomé, San Roque.
Teléfono: 981719065.
Dirección Postal: 15129. Santa María de SALTO. (Vimianzo).
Email: parroquiasalto@archicompostela.org
Sacerdote: D. Alejandro C. García Touriñán

SARCES, San Mamed

SARCES, San Mamed. Parroquia Matriz.
Municipio: Laxe. Provincia: Coruña.
Capillas: S. Esteban de Soesto.
Teléfono: 981735272.
Dirección Postal: 15118. San Mamed de SARCES. (Baio).
Parroquia suprimida: SOESTO, SAN ESTEBAN.
Sacerdote: D. Enrique E. Redondo Mella

SERANTES, Santa María

SERANTES, Santa María. Parroquia aneja a Laxe
Municipio: Laxe. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981735272.
Dirección Postal: 15118. Santa María de SERANTES.
Sacerdote: D. Enrique E. Redondo Mella

SERRAMO, San Sebastián

SERRAMO, San Sebastián. Parroquia Matriz.
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Santuario: Santa Cruz.
Teléfono: 981719065.
Dirección Postal: 15127. San Sebastián de SERRAMO. (Vimianzo).
Sacerdote: D. Alejandro C. García Touriñán

TINES, Santa Baia

TINES, Santa Baia. Parroquia Matriz. Su anejo: Bamiro
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981719065.
Dirección Postal: 15127. Santa Baia de TINES. (Baio-Bamiro).
Sacerdote: D. Alejandro C. García Touriñán

TRABA, Santiago

TRABA, Santiago. Parroquia Matriz. Su anejo: Nande
Municipio: Laxe. Provincia: Coruña.
Santuario: Virgen de los Milagros.
Teléfono: 981735272.
Dirección Postal: 15119. Santiago de TRABA. (Baio-Nande).
Sacerdote: D. Enrique E. Redondo Mella

TREOS, San Miguel

TREOS, San Miguel. Parroquia Matriz.
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Santuario: S José de Xora.
Capillas: San José en Xora.
Teléfono: 981719065.
Dirección Postal: 15129. San Miguel de TREOS. (Vimianzo).
Sacerdote: D. Alejandro C. García Touriñán

VILAR, San Pedro

VILAR, San Pedro. Parroquia aneja a Zas
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981719065.
Dirección Postal: 15850. San Pedro de VILAR. (Zas de Carreira).
Sacerdote: D. Alejandro C. García Touriñán

VIMIANZO, San Vicente

VIMIANZO, San Vicente. Parroquia Matriz. Su anejo: Calo
Municipio: Vimianzo. Provincia: Coruña.
Capillas: Virgen de los Dolores en Transariz, Bto. Diego en Trasouteiro.
Teléfono: 981717184.
Dirección Postal: 15129. San Vicente de VIMIANZO. (Coruña).
Sacerdote: D. José Daniel Turnes Rey

ZAS, San Andrés

ZAS, San Andrés. Parroquia Matriz. Su anejo: Vilar
Municipio: Zas. Provincia: Coruña.
Teléfono: 981718077.
Dirección Postal: 15850. San Andrés de ZAS. (Zas de Carreira).
Sacerdote: D. Francisco Rafael Gómez-Canoura López