Carta Pastoral con motivo da Infancia Misioneira 2019

“Con Jesús a Belén. ¡Que boa noticia!”

Queridos nenos e nenas:

Convídasenos a todos a acoller a boa noticia de Jesús no noso corazón e compartila cos demais. E a boa noticia é: “Tanto amou Deus ao mundo que nos enviou ao seu Fillo para salvarnos”. Jesús é o gran misioneiro que nos comunica que Divos Pai ámanos. E leste é o noso compromiso: ser misioneiros do amor de Deus, proclamando que nos ama persoalmente a cada

un. ¡Como necesitamos sentirnos amados por Deus Pai como sentiu Jesús que nos di: “Como o Pai amoume, así vos amei eu e por tanto debedes amarvos os uns aos outros”! ¡Imaxinádesvos como cambiaría todo se actuásemos así!

Xornada Mundial da Infancia Misioneira

 O día 27 de xaneiro a Igrexa preséntanos a Xornada da Infancia Misioneira co lema: “Con Jesús a Belén. ¡Que boa noticia!”, convidándonos a ir a Belén para ver a Jesús, escoitarlle e acoller a súa mensaxe que cambia as nosas vidas. El envíanos a ser os seus misioneiros. Pero só poderemos falar del se de verdade está en nós. É bo lembrar que desde que fomos bautizados somos misioneiros. Así habemos de ir crecendo no amor ao próximo, na xenerosidade e na entrega da nosa vida. Vivir preto de Jesús sempre nos motiva a vivir preto dos demais.

Chegar ata Belén é tomar conciencia do itinerario misioneiro da Virxe María. Desde que o anxo anuncioulle que sería a Nai do Fillo de Deus, e ela dixo que Se ao plan de Deus, tamén se convertía en misioneira, pois ser misioneiro non é outra cousa que ser altofalante da boa noticia de Jesús que como enviado do Pai tráenos a salvación. El vivirá no seo da Virxe María o encontro con Juan o Bautista que saltou de gozo no seo da súa nai Isabel. De Nazaret terá que ir a Belén porque José e María tiñan que  empadroarse, onde nacerá nun cortello porque non houbo para eles un lugar na pousada. En Belén contemplamos a Jesús “envolvido en cueiros”. Os pastores que van velo, sinálannos o itinerario cara á fe, necesaria para a misión: “Vaiamos pois a Belén, e vexamos o que sucedeu e que o Señor nos ha comunicado” (Lc 2,15). Isto tradúcese en xestos concretos. “Foron correndo e atoparon a María e a José, e ao Neno deitado no pesebre. Ao velo, contaron o que se lles dixo daquel neno. Todos os que os oían admirábanse do que lles dicían os pastores” (Lc 2, 16-18). Atoparon ao Neno non só cos ollos do corpo senón tamén cos ollos da mente. É dicir, creron despois de velo. Así comezou a propagarse a fe. Dos crentes nacen novos crentes. Dos nenos e nenas crentes nacen novos nenos e nenas crentes. Sodes os pequenos misioneiros que imitando a Jesús comunicades que Divos ámanos, unha noticia que ten que chegar ata o confín da terra. Esta é a misión que se vos confía e que comporta coñecer a Jesús, estar con el e mostrar a vosa dispoñibilidade para ser os seus misioneiros.

Xornada da Infancia Misioneira

 O Papa lembra que “a Xornada da Infancia Misioneira é a festa dos nenos que viven con alegría o don da fe e rezan para que a luz de Jesús chegue a todos os nenos do mundo”. Son moitos os nenos que están a necesitar da vosa oración e da vosa axuda económica. Grazas a isto moitos nenos que non coñecen a Jesús, non teñen escolas, están sometidos a traballos inhumanos e senten esquecidos e marxinados, poderán vivir doutra maneira, tendo unha vida semellante á vosa. Eles esperan a vosa resposta. Agradézovolo tamén no seu nome. Rezo por vós e pido que o Neno Deus bendígavos a vós, ás vosas familias e á nosa Diocese.

Co meu afectuoso saúdo e bendición,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

Versión en castelán