Carta pastoral do arcebispo sobre a Xornada en defensa da vida

Achegamos carta pastoral do arcebispo sobre a Xornada en defensa da vida

“Sembradores de esperanza”

Queridos diocesanos:

O día 25 de marzo, celebramos litúrgicamente a solemnidade da Anunciación do Señor. A Igrexa en España celebra a Xornada pola Vida e interpélanos con esta lema tan suxestivo: “Sembradores de esperanza”, para orientarnos na nosa reflexión e compromiso cristián.

Se sempre estamos chamados a sementar esperanza, isto que podería parecer unha boa intención convértese nunha esixencia nas circunstancias concretas que estamos a vivir por causa da pandemia do coronavirus. A angustia e a incerteza rodéannos. Cada día todo parécenos máis complexo. Miramos ao noso ao redor e levantamos a nosa mirada ao ceo. Coa angustia do salmista e coa certeza de saber que Cristo na plenitude dos tempos encarnouse e fíxose en todo semellante a nós menos no pecado, rezamos dicindo: “Desde o fondo a ti berro, Señor escoita a miña voz; Señor, estean os teus oídos atentos á voz da miña súplica” (Ps 130,1-2).

Nestes días de maneira especial sentinme próximo a todos anunciándovos esta mensaxe de esperanza aos sacerdotes, aos laicos e aos membros da Vida Consagrada. Esta mensaxe ten un eco especial para nós ao sentirnos baixo o patrocinio do Apóstolo Santiago que foi confortado e fortalecido no seu ánimo coa aparición da Virxe María a beiras do Ebro. Xa o poeta Dante pon en boca de Beatriz unha oración dirixida a el na que  lle pide que faga ecoar a esperanza desde a nosa Basílica-Catedral. É esta virtude a que nos leva a mirar con confianza o futuro custodiado sempre por Deus que nos leva tatuados nas palmas das súas mans (cf. Is 49,16).

Cristo encarnado é o Bo Pastor e aínda que nos toque camiñar por vaguadas escuras, El camiña connosco e na súa cayado atopamos acougo (Ps 23). Este convencemento é o que nos fai ser sembradores de esperanza nos nosos fogares, nos contaxiados e tamén no pensar que os falecidos atoparían acollida na bondade e misericordia de Deus Pai, habitando na súa casa por días sen termo.

Certamente para sementar esperanza necesitamos a fe. Ben o comprobou Pedro ao andar sobre as augas cara a Jesús. Cando quería facelo polas súas propias forzas, afundíase. Tamén percibimos que hoxe se queremos camiñar sen a fe neste mar da pandemia, naufragamos na desilusión e non vemos horizonte. Pero o Señor díxonos que El estará connosco ata o final dos nosos días. Con esta confianza chego ata vós, queridos diocesanos, sabedor de que o noso apoio é a palabra sempre fiable do Señor. É unha mensaxe para todos, nenos, novos, adultos e maiores.

Sementar esperanza é cultivar caridade. “Ninguén ten amor máis grande que o que dá a vida” (Jn 15,13). Necesitamos ser conscientes de que a vida está para dala e de que ou a damos ou se nos disipa porque non a podemos almacenar. Jesús amounos e entregou a súa vida por nós (cf. Gal 2,20) e nós habemos de dala polos nosos irmáns. E facémolo mirando e recoñecéndonos por encima das máscaras. E así, pousando a nosa mirada nos máis vulnerables, os nenos e os maiores das nosas casas, as persoas sen fogar e os pacientes en UCIS e hospitais, revivimos e actualizamos a Pascua axitada e esperanzada do Nazareno.

Queridos diocesanos, agradezamos a dedicación de tantas persoas, sobre todo o esforzo do persoal sanitario que, como bo samaritano, non só trata de curar senón de levar o acougo da pousada deixando os denarios da serenidade e da proximidade. Tamén eu reclúome nos vosos fogares para acompañarvos e sentirme acompañado, convidándovos a manter viva a nosa esperanza cristiá. Recemos xuntos desde esa Igrexa doméstica que é a familia, defendendo sempre a vida en calquera das circunstancias.

Saúdavos con afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela

Versión en castelán