Cerimonia da Translación do Apóstolo Santiago na Catedral

Ás 11.30 horas, o Excmo. Cabido recibe na porta de Acibecharía ao Excmo. Sr. Arcebispo e acompáñao, facendo unha breve parada ante o altar maior, onde o Excmo. Sr. Arcebispo se axeonlla e ora brevemente; a continuación, pola nave de Praterías o cortexo encamíñase cara ao Claustro e a Sala Capitular para revestirse.

Igualmente, ás 11.30 horas,  sae do edificio do Concello a comitiva de Autoridades que acompañan o Excmo. Delegado Rexio.

Unha Comisión Capitular recibe o Excmo. Delegado Rexio e as Autoridades que o acompañan na Porta da Acibecharía e diríxense cara á Porta do Tesouro, onde agardan o inicio da Procesión.

Disponse a procesión no Claustro da Catedral, pola seguinte orde:

 • Cruz e ciriales.
 • Chirimías.
 • Cantor.
 • Imaxe do Apóstolo Santiago
 • Membros do Cabido con capa pluvial.
 • Diácono co Evanxeliario.
 • Sacerdotes concelebrantes.
 • Srs. Bispos concelebrantes.
 • Excmo. Sr. Arcebispo.

Ás 11.40 horas, iníciase a procesión.

Cando o Excmo. Sr. Arcebispo sae pola porta do Tesouro á nave da Catedral, saúda as autoridades que, acompañados pola Comisión Capitular, se incorporan entón ao Cortexo Litúrxico para a procesión polas naves da Catedral, seguindo aos portadores que levan a imaxe do Apóstolo Santiago, relicario coñecido como Santiago Coquatrix (Máis información: https://issuu.com/catedralsantiago/docs/domus_iacobi/10).

Na nave da Acibecharía, detense o cortexo mentres soan as chirimías e funciona o Botafumeiro.

Ao terminar, a procesión renóvase polo corredor esquerdo da nave central e encamíñase cara ao Pórtico da Gloria. Chegados alí, detense o cortexo e os portadores da Imaxe víranse cara ao Excmo. Sr. Arcebispo, para escoitar o “motete” en honra do Apóstolo Santiago, cantado polo coro na tribuna.

Finalizado o motete, entóase o “Gloria Patri”, e soa o órgano. Mentres, a procesión encamíñase de novo cara ao Altar Maior para comezar a Misa Estacional.

Ao chegar á altura do transepto, os portadores da imaxe do Apóstolo sitúanse a un lado, mentres os compoñentes da procesión van pasando de dous en dous ante ela e fanlle reverencia, para dirixirse deseguido cara ao altar.

Feita a xenuflexión antes de subir as bancadas do presbiterio, bican o altar e diríxense aos lugares que teñen reservados no presbiterio ou nos laterais do transepto. As autoridades e o Delegado Rexio, acompañados pola Comisión Capitular, ocupan os lugares preparados para eles.

Cando o Excmo. Sr. Arcebispo se situa no centro diante do altar, continúase coa MISA ESTACIONAL NA TRANSLACIÓN conforme ao seguinte esquema:

 • Monición
 • Saúdo do Sr. Arcebispo
 • Gloria (Coro)
 • Oración rezada

Liturxia da Palabra

Monición

Lecturas da festa do Apóstolo Santiago:

 • 1ª lectura: Feit 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. O rei Herodes fixo pasar a coitelo a Santiago.
 • Salmo responsorial. Sal 66. Oh Deus, que te loen os pobos.
 • 2ª lectura: 2Co 4, 7-15. Levamos no corpo a morte de Xesús.
 • Aclamación: Aleluia gregoriano e Motete xacobeo.
 • Evanxeo: Mt 20, 20-28. O meu cáliz beberédelo.
 • Final do Aleluia

Credo

Despois do canto do Credo, o Delegado Rexio, acompañado pola Comisión Capitular, desde o mesmo lugar en que está situado (trono con dosel) comeza a súa InvocaciónOfrenda, á que responde inmediatamente o Sr. Arcebispo coa súa Resposta-Homilía. Todos se manteñen de pé durante a invocación do Oferente e sentados durante a Homilía.

Liturxia Eucarística

 • Presentación das ofrendas (Órgano)
 • Incensación
 • Prefacio de Santiago e canto do “Sanctus”
 • Pregaria Eucarística

Rito da Comuñón

 • Noso Pai
 • A Paz e canto do “Agnus Dei”
 • Comuñón (Cantos)
 • Oración despois da Comuñón
 • Ritos finais
 • Bendición do Sr. Arcebispo
 • Despedida (Órgano)

A continuación, os membros de protocolo inician a saída dos invitados, comezando polos últimos; ao chegar aos primeiros o Pincerna abre o Cortexo Litúrxico, pola mesma orde que na procesión de entrada, e o Delegado Rexio e as autoridades en último lugar, acompañados pola Comisión Capitular.

Ao chegar ao Pórtico da Gloria, o Excmo. Sr. Arcebispo despide o Oferente e as autoridades e encamíñase á Sala Capitular, para finalizar a celebración.

Unha vez deixados os ornamentos litúrxicos, unha Comisión do Excmo. Cabido acompaña ao Excmo. Sr. Arcebispo ata a porta da Acibecharía.

(Cóengo Prefecto de Cerimonias, D. Elisardo Temperán Villaverde)

REPERTORIO MUSICAL

– “IOCUNDETUR ET LAETETUR” (Códice CALIXTINO). Coro a capella.
– Entrada: TOCATA NO MI MENOR (Johann PACHELBEL). Órgano.
– GLORIA da “MISSA BREVIS” (Juan Ignacio PRIETO). Coro a capella.
– SALMO 66: “OH DEUS, LÓENTE OS POBOS” (Manuel CELA). Coro, solista e órgano.
– “ALLELUIA” gregoriano e verso “OH GLORIOSO APÓSTOLO” (Nemesio GARCÍA CARRIL). Coro, solista e órgano.
– “CREDO” da misa gregoriana “DE ANGELIS” e “ET INCARNATUS” (Nemesio GARCÍA CARRIL). Coro, solista e órgano.
– Ofertorio: “JESU, MEINE FREUDE” BWV 610 (Johann Sebastian BACH). Órgano.
– “SANCTUS” da “MISSA BREVIS” (Juan Ignacio PRIETO). Coro a capella.
– “AGNUS” da “MISSA BREVIS” (Juan Ignacio PRIETO). Coro a capella.
– Comuñón:
1) PANXOLIÑA “VINDE PICARIÑAS” (Nemesio García Carril). Coro a capella.
2) “JESU DULCIS MEMORIA” gregoriano. Solista e órgano
– Final: PRELUDIO EN SOL MENOR BWV 568 (Johann Sebastian BACH)

Coro:
CAPELA MUSICAL DA S.A.M.I. CATEDRAL DE SANTIAGO
Director: MIRO MOREIRA
Solista: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ
Organista: ADRIÁN REGUEIRO

 

des_pdf

 

 

Versión en castelán