Clausuradas as XIX Jornadas de Teología

O Deán da catedral de Santiago, Segundo L. Pérez, clausurou as XIX Xornadas de teoloxía que, baixo o título xenérico “Chamados á unidade”, celebráronse durante tres días no Instituto Teolóxico Compostelán. A este foro de reflexión asistiron máis de duascentas persoas.

Na súa mensaxe final de clausura, lido polo Deán da catedral, don Julián Barrio criticou as propostas que avogan por restablecer a unidade pola vía da imposición ou as que apostan por unha unificación no práctico, no operativo, coa esperanza de que logo se dea a unidade doctrinal de modo automático.

Don Julián destacou que ningún destes camiños conduce a unha unidade espiritual, “senón a unha combinación arbitraria de fragmentos”. No seu texto don Julián destaca a necesidade de abordar un “ecumenismo cara a dentro”. Un proceso que “esixe coñecemento do propio ser, comprensión da súa totalidade e singularidade así como da súa viva realización na propia comunidade”. O diálogo ecuménico con outras igrexas pasa necesariamente por unha “comunidade consolidada interna e espiritualmente”. Só así, afirmou don Julián, “pódese chegar a contactos e unións globais con outras comunidades”.

As Xornadas foron continuación das celebradas o ano pasado, nas que se analizaron a Reforma protestante e os cambios introducidos polo papa Francisco na conciencia ecuménica da Igrexa católica.

Versión en castelán