O seu nome (requerido)

O seu correo electrónico (requerido)

Asunto

A súa mensaxe

[recaptcha]

Teléfonos de interese

Arquivo histórico diocesano

Director: Mons. Salvador Domato Búa
Mosteiro de San Martiño Pinario
Apartado de correos, 381
Praza da Inmaculada, 5
15704  – Santiago de Compostela

Teléfonos: 981 56 28 00  – 981 58 38 84
Web: www.ahds.es
Correo electrónico: archivo@ahds.es

Horario de atención ao público:
Luns a xoves:         09:30 a 14:00 h.
Vernes:                     09:30 a 13:30 h.

Vicaría territorial de Santiago

Vicario: Ilmo. Sr. D. José Antonio Seoane Ares
Praza de la Inmaculada, 1
15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 57 23 00
Correo electrónico: vicaria.santiago@archicompostela,.org

Vicaría territorial de A Coruña

Vicario: Ilmo. Sr. D. José Luis Veira Cores
Calle Vale Inclán, 1-3
151011 A Coruña

Teléfono: 981 27 92 38
Correo electrónico: vicariacoruna@mundo-r.com

Vicaría territorial de Pontevedra

Vicario: Ilmo. Sr. D. Calixto Cobo Franco
R/ Iglesia 2. Salcedo
36143 Pontevedra

Teléfono: 986 84 18 64
Correo electrónico: vicariapont@archicompostela.org

Vicaría Xudicial

Vicario Xudicial-Presidente: Ilmo. Sr. D. Daniel Lorenzo santos
Praza Inmaculada, 1
15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 57 23 00

Instituto Teolóxico Compostelano

Director: Ilmo. Sr. D. Segundo L. Pérez López
Secretario Xeral: D. Francisco Javier Buide del Real
Administrador: M.I.Sr. D. Manuel Silva Vaamonde
Praza Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 58 62 77
Fax: 981 58 99 16

Seminario Maior Diocesano

Rector: Ilmo. Sr. D. Carlos Varela Álvarez
Formador: Rvdo. Sr. D.  José Luis Ramos Souto
Director espiritual: Rvdo. Sr. D. RicardoVázquez Freire

Teléfonos: 981 58 30 08  –  981 58 30 09

Seminario Menor

Reitor: Ilmo. Sr. D. Manuel Ferreiro Méndez
Directores espirituais:
D. Manuel Jesús Formoso Fernández
Daniel Pérez Espasandín
Titores:
Alberto Recarey Gómez
Santiago Romero Trabazo

Teléfono: 981 58 92 00
Fax: 981 57 74 95
www.smasuncion.es

Casa de Exercicios Espirituais de Santiago

Teléfono: 981 59 22 28

Delegacións e Secretariados

Nesta ligazón poderá topar todos os datos de contacto das Delegacións e Secretariados