Delegación de Apostolado do Mar e Emigración

Delegado: D. Ramón Caamaño Pacín
Teléfono: 981 60 00 42

Delegación de Apostolado Seglar

Delegado: D. Javier Porro
Teléfono: 680 429 626
javierporro@archicompostela.org

Delegación de Cáritas e Pastoral Social

Delegado: D. Jesús García Vázquez
Director Diocesano: D. José Anunio Mouriño Rañó
www.caritas-santiago.org

Delegación de Catequese

Delegado: D. Miguel López Varela
Teléfono: 981 58 12 85
San Martín Pinario, 5
15704 Santiago de Compostela
www.catequesisdegalicia.com/
catequese@archicompostela.gal
catequese@archicompostela.es

Delegación do Clero

Delegado: D. Lino Arcos Salgado

Subdelegado para Santiago: D. Ricardo Vázquez Freire
Teléfono: 629 24 45 40

Subdelegado para A Coruña: D. Manuel Domínguez Patiño
Teléfono: 981 67 80 04

www.clerocompostela.blogspot.com

Comisión de Ecumenismo

Delegado: D. Benito González Raposo
Teléfono: 686 94 83 96

Delegación de Liturxia

Delegado: D. José María Fuciños Sendín
Subdelegado: D. Rafael C. Casas Delgado
Director do Secretariado de Música Sacra: Oscar Valado Domínguez
Teléfono: 981 57 23 00
Plaza de la Inmaculada 1
15704 – Santiago de Compostela
www.liturxia.com
musicaarchicompostela@gmail.com

Delegación de Medios de Comunicación Social

Delegado: D. Manuel Ángel Blanco Vázquez
Director de comunicación: D. Javier Aguado
Teléfonos: 981 57 23 00 / 619 75 64 29
Plza. de la Inmaculada, 1
15704 Santiago de Compostela
http://www.pastoralsantiago.es/

Delegación de Misións

Delegado: D. David Álvarez Rodríguez
Subdelegado: D. Víctor Blanco Naveira

Oficinas:
Santiago: Rúa da Acibachería, 21.
Telf.: 981 58 14 70

Coruña: Rúa Costa Rica, 2.
Telf.: 981 25 29 96

Pontevedra: Rúa Santa Clara, 18.
Telf.: 986 85 26 00

Delegación de Pastoral Familiar

Delegados: D. Jesús Calzada Maderal y Dña. Felisa Mozo Cantón
Teléfono: 639 54 18 68
www.pastoralfamiliar.es

Delegación Pastoral de Infancia e Xuventude

Delegado: D. Javier García Rodríguez
Subdelegados: D. Daniel Pérez Espasandín  –  D. Santiago Romero Trabazo
Teléfonos: 981 57 09 79  –  676 82 78 59
Val de Deus, 17
15704 Santiago de Compostela
Apdo. de correos 37
www.depasxuventude.org

Delegación Pastoral da Saúde

Delegada: Nuria Vázquez Freire
Teléfono: 619 67 64 00

Delegación de Pastoral Universitaria

Delegado: D. Ricardo Sanjurjo
http://www.dpusantiago.com/

Delegación de Pastoral Vocacional

Rector del Seminario Mayor: D. Carlos Álvarez Varela
Teléfono: 981 58 30 09

Rector del Seminario Menor: D. Manuel Ferreiro Méndez
Teléfono: 981 58 92 00

Delegación de Peregrinacións

Teléfono: 981 56 88 46
Fax:  981 56 39 24
Rúa do Vilar, 3
15704 Santiago de Compostela
www.peregrinossantiago.es

Delegación para a Vida Consagrada

Delegado: D. José González González
Teléfono: 981 14 45 55

Delegación Pastoral de Santuarios

Delegado: D. Isolino Esmorís Cambón
Teléfono: 699 27 74 54

Secretariado Diaconado permanente

M. I. Sr. Don José Fernández Lago, Canónigo Lectoral de la SAMI Catedral
Ilmo. Sr. Don Carlos Álvarez Varela, Rector del Seminario Mayor
Rvdo. Sr. Don José Manuel Recarey Añón, Párroco de San Juan de Touro
Don Rafael Casás Salgado, Diácono Permanente de esta Diócesis.

Secretariado de Música Sacra

Organismo dependiente de la Delegación de Liturgia
Director: Oscar Valado Domínguez
Plaza de la Inmaculada 1
15704 – Santiago de Compostela
Teléfono: 981 57 23 00
www.liturxia.com
musicaarchicompostela@gmail.com

Secretariado Pastoral do Turismo

Secretario: D. Antonio Varela Grueiro

Secretariado Pastoral Penitenciaría

Responsables:
Rvdo. Sr. D. Juan González Redondo

Vicaría de Enseñanza

Vicario: D. Luis Otero Outes
Teléfono: 981 58 12 85
San Martín Pinario, 5
15704 Santiago de Compostela
www.ensenanzaycatequesis.org