O arcebispo comunica que se apraza a Misa Crismal

O Excmo. Sr. Arcebispo comunicou que, vista a situación actual da pandemia do COVID-19, aprázase a celebración da MISA CRISMAL, que se programou para o Martes Santo.

Segundo vaian evolucionando as circunstancias, tratarase de ter a celebración da Misa Crisma1 xuntamente cos actos que se programen para o Día de San Juan de Ávila.

Pero disto xa se dará información a finais do próximo mes de abril, de conformidade coa evolución dos acontecementos.

Versión en castelán