O Consello de Cáritas Diocesana aprobou os estados contables de 2017 e o orzamento para o ano en curso

  • Presidiu a reunión o arcebispo de Santiago, quen dixo que “a caridade é gratuíta, non se practica para obter outros obxectivos”

O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quen presidiu a reunión do Consello de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, lembrou durante a súa intervención que “Cáritas trata de estar preto dos máis necesitados desde a acollida e atención directa das súas necesidades, acompañándolles nos seus procesos de desenvolvemento persoal e ofrecendo accións de carácter promocional como resposta ás súas situacións de necesidade”. O máximo organismo entre asembleas aprobou os estados contables do exercicio pasado que teñen a súa base en que o gasto se ha mantido a un nivel moi parecido ao exercicio anterior, incrementando tan só un 1%, mentres que os ingresos creceron por encima, un 3%. Os conselleiros aprobaron os orzamentos de execución para 2018.

A xornada iniciouse cunha oración da que se encargou Jesús García Vázquez, delegado episcopal, o cal nunha breve descrición insistiu en que “cando asumimos que todos somos irmáns non hai espazo para a exclusión de ningún. Todos somos fillos de Deus e, por conseguinte, irmáns. E isto lévanos a fraternizar as relacións”.

O director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, José Anuncio Mouriño Rañó, fixo entrega a monseñor Barrio dun recordo con motivo de cumprir os seus 25 anos á fronte da Diocese de Santiago.

A realidade da pobreza

Nas súas primeiras palabras o arcebispo mostrou o agradecemento polo traballo que realizan os axentes da institución “na misión encomendada nesta actividade apostólica tan significativa pastoralmente como é Cáritas”. Insistiu en que isto ha de axudarlles a chegar a novas metas, “afirmando a propia identidade que se define polo seu arraigamento na existencia, polos obxectivos que busca e polos desafíos aos que responde”.

Monseñor Barrio mencionou que o signo da Igrexa a través dos tempos é a dimensión caritativa: “Nesta clave poderanse interpretar mellor os aspectos da historia, colocando as cousas na perspectiva da verdade e desde a normatividad do amor ao próximo, non considerándoas soamente desde o punto de vista da factibilidad material e do éxito”

Para monseñor Barrio a gran riqueza son as persoas “coas que nos atopamos nas diferentes situacións, persoas que nos miran e cuxos latexados habemos de escoitar”.

Testemuño da caridade

“Co testemuño da caridade -mencionou- a Igrexa fai posible que se perciba o amor de Deus, sempre preto a toda persoa necesitada dunha mensaxe de confianza e esperanza”, sinalou noutro momento. O prelado animou aos axentes de Cáritas a impulsar un coñecemento máis próximo das realidades da pobreza e exclusión social e das causas que a xeran. Por iso é polo que propuxese animar e orientar “a conciencia e responsabilidade da comunidade diocesana e dos seus membros en orde a impulsar a comunicación cristiá de bens”.

Considerou monseñor Barrio que a tarefa “non está orientada á procura de eficacia, polos resultados a curto prazo, senón pola lealdade aos valores evangélicos sobre os que se asenta a identidade de Cáritas”. Lembrou que todos os membros das comunidades cristiás participan “a través dela, da acción sociocaritativa da Igrexa, dunha ou outra maneira, e comprometen parte do seu tempo ou o seu diñeiro”.

Nas súas últimas palabras remarcou que “a actividade caritativa ha de ser independente dos partidos e ideoloxías, actualizando aquí e agora o amor que o home sempre necesita. A caridade é gratuíta, non se practica para obter outros obxectivos”.

Resultados económicos

O administrador de Cáritas, Manuel Varela de Limia Neyra, acompañado do equipo económico da institución, foi o encargado de presentar os resultados económicos do último ano e os orzamentos para executar ao longo do actual. O Consello deu a súa aprobación aos estados contables deste exercicio. Ao mesmo tempo aprobouse que na conta de gastos e ingresos o seu resultado levará nun 10% a cooperación internacional e 90% ao Fondo da Comunidade Cristiá de Bens.

Na análise presentada, como peche do exercicio do ano pasado, quedou constancia de que o resultado obtido ten a súa base, en que o gasto se ha mantido a un nivel moi parecido ao exercicio anterior incrementando tan só un 1% e os ingresos creceron por encima, un 3%, sendo a partida de herdanzas e a execución das mesmas, os principais causantes deste incremento.

En canto aos gastos, cabe destacar que a partida de axudas (41%) mantense en volumes similares aos do ano anterior, a pesar da finalización do financiamento de entidades privadas.

Polo lado dos ingresos, destaca o incremento dos propios da entidade (49%) como consecuencia de herdanzas e a doutros ingresos extraordinarios, polo alleamento de varios bens mobles e inmobles, para destinalas ao fin ao que se condicionaron. O orzamento 2017 non sufriu desviacións importantes, apenas un 4% por encima os gastos e un 7% polos ingresos.

O Consello tivo coñecemento do orzamento 2018 do que se dixo en termos xerais que presenta unha previsión dun resultado negativo pouco significativa para o próximo exercicio. A previsión para o exercicio 2018 denota que nos gastos orixinarase unha lixeira diminución dun 0,13%. Os ingresos exponse en base a un descenso dun 2% respecto ao exercicio 2017. Os gastos cuantifícanse en 6.466.952 euros e os ingresos en 6.446.411 euros, o que xera ese mínimo saldo ou resultado negativo, cualificado como pouco significativo

Arroupa

O director diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó, presentou o balance económico da empresa Arroupa de inserción laboral no campo téxtil, cuxas tendas de segunda man e restos de stoks vendera 106.175 euros, e 24.866 foron en vales pairas persoas sen recurso, dos que se beneficiaron 675 familias e un total de 2.025 persoas. Ao longo do ano foron tratadas preto de 800 toneladas de roupa e instaláronse 188 contedores. Sinalou que a empresa era rendible e que camiñaba polos plans previstos. Indicou que se solicitou o certificado de calidade e dixo que “temos que pensar que cando estamos na rúa somos unha empresa máis que imos aos concursos “.

Informou tamén da concesión da Medalla do Parlamento de Galicia a Cáritas Diocesana, “unha distinción -dixo-, que é de todos os que traballamos para axuda ás persoas que máis o necesitan”.

Finalmente pediu a aprobación ao Consello para que Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela intégrese na Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia, primeira agrupación neste ámbito que se pon en marcha na Comunidade Autónoma e que está integrada por un total de 22 entidades O obxectivo xeral deste colectivo multidisciplinar é a protección e promoción dos dereitos da infancia recollidos na Convención sobre os Dereitos do Neno de 1989.

Versión en castelán