O bispo auxiliar asistiu nel Escorial ao IX Congreso Hispano Latinoamericano e do Caribe sobre Teoloxía da Caridade

  • O encontro alertou sobre o auxe do racismo, a pobreza e a vulneración de dereitos humanos

O bispo auxiliar de Santiago e bispo acompañante de Cáritas, monseñor Jesús Fernández González, participou no IX Congreso Hispano Latinoamericano e do Caribe sobre Teoloxía da Caridade, cuxa Declaración final aprobada polos 140 participantes supón unha alegación ante os retos aos que se enfronta a Igrexa e Cáritas nun escenario cada vez máis global. Monseñor Jesús Fernández fixo no congreso unha reflexión espiritual sobre as realidades que estaban a tratar os asistentes. Retos que expoñen problemas crecentes como os da pobreza e a desigualdade, a vulneración dos dereitos humanos, a migración forzada, o racismo ou a sustentabilidade da Casa común. No documento aprobado sinálase, entre outras cousas, que “como Cáritas, comprometémonos a seguir construíndo con forza unha igrexa en saída que camiña xunto aos máis vulnerables”.

O encontro estivo organizado conxuntamente por Cáritas Española e o Secretariado Latinoamericano e do Caribe de Cáritas (SELACC), directivos procedentes de 22 Cáritas nacionais latinoamericanas e de 35 Cáritas diocesanas, entre elas a de Santiago de Compostela, que trataron durante dous días sobre “O Exercicio da Caridade e a Cultura do Encontro”.

As sesións culminaron onte cunha interpeladora relatorio do pai Fabio Baggio, subsecretario da Sección Migrantes e refuxiados do Dicasterio da Santa Sé para o Desenvolvemento Humano Integral sobre o tema “A acollida e integración de migrantes e refuxiados desde unha cultura inclusiva”.

Baggio na súa intervención sinalou os desafíos aos que se enfronta actualmente a Iglesia, o primeiro dos cales, afirmou, “é a cultura do descarte, non das cousas, senón das persoas. E agora tócalle aos inmigrantes, que son percibidos como chibos expiatorios dos nosos males, xa que nos rouban o emprego, a seguridade…” Por iso, indicou, “quen golpea as nosas portas atópanse cun muro, o da indiferenza”.

 Declaración final

Na declaración final sinálase que “nos doe a crecente pobreza e desigualdade que viven os nosos pobos, a constante vulneración dos dereitos humanos que atenta contra a dignidade de toda persoa, o drama da migración forzada e os desencontros dunha sociedade que xera ruptura entre as persoas e coa Nai Terra, a nosa casa común”.

O texto aprobado prosegue nos seguintes termos:

“Preocúpannos as actitudes de racismo e xenofobia contra os nosos irmáns que ven forzados a deixar os seus países. Preocúpanos aínda máis que as nosas comunidades católicas non están exentas de reaccións defensivas e de rexeitamento.

Neste contexto acollemos a invitación do papa Francisco a vivir a “cultura do encontro” e facer carne os catro verbos que propón: acoller, protexer, promover e integrar, en resposta ás chagas do noso tempo. “Non basta a simple tolerancia é necesario superar as fronteiras mentais e dar o paso dunha actitude á defensiva a outra que poña como fundamento a cultura do encontro, a única capaz de construír un mundo máis xusto e fraterno” (Papa Francisco, Mensaxe Xornada Mundial 2015)

Como Cáritas, comprometémonos a seguir construíndo con forza unha igrexa en saída que camiña xunto aos máis vulnerables. Apostamos por un desenvolvemento que sexa verdadeiramente humano integral, solidario e sustentable. Cremos na posibilidade dunha fraternidade universal que permita recoñecernos como partes dunha soa familia humana na que todos somos responsables de todos.

Recoñecemos, agradecemos e alentamos a quen traballa cada día, dentro e fóra da igrexa, cos máis vulnerables, e sentímonos acompañados pola presenza de Cristo resucitado que nos abre a un horizonte de esperanza. “Cristo vive, e porque vive está presente no mundo para enchelo de luz, e por iso o mal nunca terá a última palabra”.

A función de monseñor Fernández González como responsable de Cáritas Española é a de acompañar, humana e espiritualmente, aos membros de Cáritas nos camiños da actividade caritativa da Igrexa. A responsabilidade do bispo acompañante de Caritas concrétase fundamentalmente na animación da fe, na reflexión conxunta cos membros da Comisión Permanente e na participación nas reunións de delegados ou directores das Caritas diocesanas. Trátase do acompañamento aos responsables das distintas institucións que integran a Confederación de Cáritas Española que traballan para paliar a pobreza en España ou lonxe das nosas fronteiras.

Versión en castelán