En comuñón de oracións desde Fátima e Roma ante a pandemia do coronavirus

  • Rosario e consagración de Portugal e España ao Sacro Corazón de Jesús e ao Inmaculado Corazón de María

A Arquidiocese de Santiago uniuse esta noite, na Solemnidade da Anunciación do Señor, ao rezo do Rosario que desde Fátima presidiu o bispo desa Diocese, cardeal António dous Santos Marto, vicepresidente da Conferencia Episcopal de Portugal.  A Conferencia Episcopal Española uniuse á convocatoria da Conferencia Episcopal de Portugal para rezar o Rosario polas vítimas do coronavirus, os seus familiares, persoal sanitario, etc. Ao finalizar o rezo do santo Rosario, o cardeal bispo de Fátima consagrou a península Ibérica, España e Portugal, e as súas respectivas illas, ao Sacro Corazón de Jesús e ao Inmaculado Corazón de María. Pola mañá, a diocese compostelá tamén se uniu ao rezo do Padrenuestro que dirixiu desde Roma o papa Francisco

A oración de consagración de Portugal e España foi a seguinte:

Consagración da Igrexa en Portugal e España
ao Sacro Corazón de Jesús e ao Inmaculado Corazón de María

Santuario de Fátima, 25 de marzo de 2020

Corazón de Xesucristo, médico das almas,

Fillo amado e rostro da misericordia do Pai,

a Igrexa que peregrina sobre a terra en Portugal e España

-nacións que son Túas-

mira para O teu costado aberto, que é a súa fonte de salvación, e

Suplícache:

– nesta singular hora de sufrimento,

asiste ao teu Iglesia,

inspira aos gobernantes das nacións,

escoita aos pobres e aos afligidos,

enaltece aos humildes e aos oprimidos,

sa aos enfermos e aos pecadores,

levanta aos abatidos e aos desanimados,

libera aos cativos e prisioneiros

e líbranos da pandemia que nos afecta.

Corazón de Xesucristo, médico das almas,

elevado no alto da Cruz e palpado polos dedos do discípulo na intimidade do cenáculo,

a Igrexa que peregrina sobre a terra en Portugal e España

-nacións que son Túas-

Contémplache como imaxe do abrazo do Pai á humanidade,

ese abrazo que, no Espírito do Amor, queremos darnos uns a outros

segundo O teu mandato no lavatorio dos pés, e

Suplícache:

– nesta singular hora de sufrimento,

ampara aos nenos, aos anciáns e aos máis vulnerables,

conforta aos médicos, aos enfermeiros, aos profesionais da saúde e aos voluntarios coidadores,

fortalece ás familias e refórzanos na cidadanía e na solidariedade,

sei a luz dos moribundos,

acolle no teu reino aos defuntos,

afasta de nós todo mal

e líbranos da pandemia que nos afecta.

Corazón de Xesucristo, médico das almas e Fillo de Santa María Virxe,

por medio do Corazón da túa Nai,

a quen se entrega a Igrexa que peregrina sobre a terra

en Portugal e España -nacións que desde hai séculos son Súas-

e en tanto outros países,

acepta a consagración da túa Iglesia.

Ao consagrarse ao teu Sacro Corazón,

a Igrexa entrégase á protección do Corazón Inmaculado de María,

configurado pola luz da túa pascua e aquí revelado a tres nenos

como refuxio e camiño que conduce ao teu Corazón.

Sexa Santa María Virxe, A nosa Señora do Rosario de Fátima,

a Saúde dos Enfermos e o Refuxio dos teus discípulos nados xunto á Cruz do teu amor.

Sexa o Inmaculado Corazón de María, a quen nos entrego, quen diga connosco:

– nesta singular hora de sufrimento,

acolle aos que perecen,

dá alento aos que a ti se consagran

e renova o universo e a humanidade.

Amén.

Versión en castelán