No último curso, a páxina web oficial diocesana recibiu a visita de medio millón de usuarios

  • Novas Tecnoloxías ao servizo da información e evanxelización na Arquidiocese de Santiago de Compostela

 O pasado día 6 de xuño cumpríronse catro anos desde que o Arcebispado de Santiago de Compostela, a través da Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social, anunciase na asemblea diocesana de final de curso, que se poñía en marcha a súa nova e oficial páxina web diocesana (www.archicompostela.es) totalmente remodelada non só en contidos, senón tamén en canto a deseño e funcionalidades. Un espazo predominantemente informativo co que se pretende dar a coñecer a actividade pastoral, asistencial e cultural xerada pola Igrexa compostelá e ser espazo de encontro e aloxamento de contidos para as distintas delegacións.

Neste último curso, a páxina oficial da Diocese recibiu a visita de medio millón de usuarios, un feito que recolle o valor que os visitantes lle dan a esta web como fonte de información especializada na Igrexa diocesana.

A isto hai que sumar tamén o incremento de visitas da versión en galego, archicompostela.gal, propiciado pola procura de información en galego entre os principais buscadores sobre contidos relacionados coa Igrexa.

Dixitalización do Boletín Oficial do Arcebispado

Este espazo web temático é un complemento ás versións en papel e en PDF/PDF desta publicación, o que supón un avance á hora de difundir e dar a coñecer a realidade diocesana, xa que as principais vantaxes de que o BOA estea presente na Rede son que os artigos aparecen nos buscadores dixitais, sendo de fácil acceso ao contido, en calquera momento e en calquera lugar (grazas á súa adaptabilidade para dispositivos móbiles), así como as posibilidade de filtrar todas as noticias dunha mesma temática de entre todos os números publicados.

Cursos online

O “Campus Archicompostela” é unha plataforma adaptada para organizar e coordinar cursos de formación online. Están dirixidos aos distintos axentes de pastoral (animadores bíblicos, catequistas, relixiosas/vos, e animadores litúrxicos), ao profesorado de Relixión, e en xeral aos laicos e laicas que estean interesados en iniciar e/ou afondar un proceso de formación na súa fe e misión pastoral.

As plataformas atópanse activas as 24 horas do día, polo que cada persoa pode acceder no momento que teña máis libre para dedicarse á formación e desde calquera parte do mundo.

Foron numerosos os lugares de orixe dos participantes: de Galicia: Arzúa, Ames, Arteixo, Carballo, Outes, Milladoiro, Cuntis, Muros, Santiago, Porto do Son, O Grove, Lugo, Pontevedra, Ourense, etc.; do resto de España: Córdoba, Selecta, León, Tenerife, Ourense, Valencia, Málaga, Guadalaxara, As Palmas, Toledo, Ponferrada, Oviedo, Torrelodones, Cádiz; e do resto do mundo: Honduras, Chile, Venezuela, México, Colombia, Arxentina, República do Salvador, etc.

Todos os cursos comezaron o 11 de marzo e terminaron o 28 abril, Domingo da Misericordia. Os cursos ofertados este ano, en colaboración tamén coa delegación de Catequese e a escola de axentes de pastoral de Carballo, estiveron distribuídos en tres bloques: por unha banda, tres cursos base (Biblia, Liturxia e Catequese), por outra banda, tres cursos monográficos (Acción Catequética, O Encomio da Igrexa e A comunicación da igrexa na xestión dun problema), e por último, un curso especializado en Novas Tecnoloxías no ámbito familiar. .

Redes sociais

As publicacións nas redes sociais por parte do arcebispo alcanzaron a unha media de 8.000 persoas: facebook.com/arcebispojbarrio e twitter.com/arzobispjbarrio.

Mons. Barrio quere poñer de manifesto que estas plataformas e o mundo dixital son parte da realidade das persoas, e que é nesta realidade na que a Iglesia debe estar presente e ser parte.

A Diocese tamén está presente en facebook.com/diocesesantiago e twitter.com/diocesesantiago

WhatsArchicompostela

Neste contexto de facilitar o acceso á comunicación e á información, o pasado mes de maio, e coincidindo coa Xornada Mundial das Comunicacións, a Delegación de Medios puxo en marcha unha nova canle de comunicación: a aplicación de mensaxería WhatsApp.

Esta nova canle ten unha dobre finalidade: por unha banda, recibir información: os usuarios que se dean de alta poderán recibir as noticias máis destacadas, ligazóns a vídeos e audios do arcebispo, etc.; e por outra banda, enviar información: os usuarios poderán enviar textos e imaxes das celebracións ou actos das parroquias, comunidades relixiosas, grupos de animación, etc. para a súa publicación na páxina web de Pastoral Santiago (www.pastoralsantiago.org).

As persoas que se dean de alta entrarán a formar parte dunha lista de difusión (non dun grupo). Destas forma, os destinatarios non saben a quen máis se enviou a noticia e, por tanto, non se poden comunicar entre elas senón soamente co emisor, preservándose así a privacidade dos números.

Tres últimos exemplos de modernización

Os tres últimos espazos web adaptados ás novas tecnoloxías son:

-O Tribunal Eclesiástico Metropolitano. Un espazo predominantemente informativo que está a crecer paulatinamente con novos contidos e funcionalidades: www.tribunalsantiago.es. A información que aparece na web refírese exclusivamente a todo o relativo ao proceso de declaración de nulidade matrimonial, aínda que a xurisdición do tribunal non se esgota unicamente co obxecto do devandito procedemento.

-A delegación diocesana de Misións. Coincidindo co domingo 21 outubro en que se celebrou o Domingo Mundial das Misións, esta delegación estreou a súa propia páxina web:  www.misionsarchicompostela.org. Pódense atopar noticias de actualidade, materiais do DOMUND (carta pastoral do arcebispo, trípticos, vídeos, dossier de prensa…), así como formularios de contacto, etc.

-A delegación de Pastoral Familiar. Coincidindo co inicio das Asembleas de vigairía, adaptou a súa páxina web: www.pastoralfamiliar.es. Pódense atopar noticias de actualidade, a programación anual, un formulario de contacto, etc. Así mesmo, están dispoñibles contidos, para distintos colectivos, agrupados por temas: oracións, documentos eclesiais, información para casar pola Iglesia, catequese prematrimoniais, etc.:

Futuro inmediato

Entre os proxectos máis inmediatos, está a traballarse na creación de dúas novas plataformas:

-Por unha banda, o deseño dun espazo web temático de galería de imaxes diocesanas dos actos e celebracións máis importantes. Pretende ser un repositorio de álbums temáticos perfectamente categorizados e con varias funcionalidades interactivas.

-Por outra banda, a creación dunha plataforma nova e moderna das parroquias denominada WebParroquias. Entre as principais funcionalidades, destaca a posibilidade de extraer unha listaxe das parroquias por vigairías e arciprestados, un buscador potente que vai permitir listar ao detalle, etc. Unha vez que se accede a unha entrada dunha parroquia, aparecen os datos que son públicos: foto da igrexa, sacerdote(s), teléfono, dirección postal, municipio, páxina web, correo electrónico, horarios de misa, etc. O máis destacado é que cada parroquia estaría xeolocalizada, o que significa que se pode facer unha visita virtual pola zona. Ademais, se se fai unha procura máis detallada pódese saber nun mapa a canta distancia están os lugares de culto uns doutros, etc. Ou a posibilidade de buscar as parroquias nun radio de x “” kms. desde onde estea unha persoa (por se quere asistir a misa a unha hora determinada, etc.)

 Webs diocesanas

Son moitas as páxinas e espazos web que se crearon ou modificado para adaptarse ás tecnoloxías máis actuais:

www.archicompostela.es:   web oficial da Arquidiocese de Santiago de Compostela

campus.archicompostela.es   Campus Virtual do Arcebispado de Santiago de Compostela (biblioteca/hemeroteca/cursos online…)

www.archicompostela.gal: web oficial da Arquidiocese de Santiago Compostela en galego

edap.archicompostela.es  Escola Diocesana de Axentes de Pastoral

boa.archicompostela.es  Boletín Oficial do Arcebispado dixitalizado

www.pastoralsantiago.es: Pastoral de Santiago

www.barcadesantiago.es: Revista Diocesana Barca de Santiago

-www.archicompostela.es/pastoralsalud: Delegación de Pastoral da Saúde

www.archicompostela.es/pastoralpenitenciaria:          Delegación de Pastoral Penal

www.archicompostela.es/ensenanza: Vigairía de Ensino

recursosaulareli.archicompostela.es Contorna Virtual de Aprendizaxe da  Vigairía de Ensino

www.misionsarchicompostela.org Delegación de Misións.

www.pastoralfamiliar.es Delegación de pastoral familiar

www.dpusantiago.com: Delegación de Pastoral Universitaria

www.laicosarchicompostela.com  Delegación de Apostolado Seglar

www.tribunalsantiago.es Tribunal Eclesiástico de Santiago de Compostela

Todos estes proxectos descritos anteriormente foron coordinados e levados a cabo desde a Delegación de Medios da Arquidiocese de Santiago de Compostela. A Secretaría de Medios conta na actualidade cun equipo que traballa para a Arquidiocese en materia comunicativa.

Con estas ferramentas a Diocese aumenta da súa aposta informativa no ámbito dixital e pon ao servizo dos diocesanos novas vías de comunicación e participación atendendo á actualidade e ás novas esixencias do mundo dixital.

Versión en castelán