Estudos e titulacións

Realizou os seus estudos de Latín e Humanidades no Seminario Menor San Isidoro (León, 1966-1972); os seus estudos de C.O.U. no Instituto P. Illa (León, 1972-1973); os seus estudos de Filosofía e Teoloxía no Seminario Maior San Froilán (León, 1973-1980).

Ademais da Licenciatura en Estudos Eclesiásticos, posúe tamén a Licenciatura en Filosofía pola Universidade Pontificia de Salamanca (1990-1992), onde realizou así mesmo os cursos de Doutoramento nesta materia.