Fundación Hogar de Santa Margarita

A Fundación Fogar de Santa Margarita é unha institución católica de carácter privado, sen ánimo de lucro, con sede na Coruña, que leva a cabo un labor catequética, educativa, cultural e social. Os seus obxectivos xerais son educar segundo os valores do humanismo cristián e promover a atención social aos máis necesitados.

Unha das obras integradas na fundación é o Centro de Estudos Teolóxicos-Pastorais «Suarez Frige» (CETEP). Como Centro afiliado ao Instituto Teolóxico Compostelán imparte os cursos de Formación Teolóxica para seglares. Desde o curso 2000-2001, mediante convenio entre o Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas e a Fundación, ábrese unha aula do Instituto na Coruña onde se imparten os cursos de Diplomatura e Licenciatura dos devanditos estudos.

Rúa Valle Inclán, 1-3
15011 A Coruña
Teléfono: 981 25 10 90
Fax: 981 25 21 41
www.fhsm.es