Homilía na Inmaculada 2015

Na nosa preparación para celebrar o nacemento do Fillo de Deus feito carne, facémonos eco do comezo do Ano Xubilar Extraordinario da Misericordia no que Deus pregúntanos: “Onde estás”“(Xene 3,9). San Pablo di na carta aos Romanos: “Encomiando a Deus entre os gentiles e cantando para o seu nome” (Rom 15,9).

A festa da Inmaculada é a proba evidente de que Deus se preocupa de nós e de que o seu proxecto é Misericordioso, presentándonos á criatura que el preservou de todo pecado. Despois da desobediencia de Adán e Eva, Deus non quixo deixar a humanidade ao vaivén do pecado. Ante a gravidade do pecado Deus responde coa plenitude do perdón. Esta actitude “indícanos o modo de obrar de Deus desde os albores da historia”. María Inmaculada, a nova Eva que dará a luz ao novo Adán, Xesucristo, dá alegría ao corazón, alimenta a esperanza e, neste ano, acompáñanos ao abrir a Porta Santa da Misericordia como Nai da Misericordia. Todos podemos peregrinar cara ao Pai proclamando que somos fillos amados e que nada nin ninguén pode arrincarnos dos seus brazos amorosos. Só o noso pecado.

María é “sinal de esperanza certa e de consolo” que nos convida a ter paciencia connosco mesmos, cos demais, coas cruces non esperadas, coa Igrexa, á vez santa e necesitada de purificación, coa sociedade e co mundo que desexariamos que fosen espello da cidade de Deus no medio da cidade dos homes, mantendo vivas a fraternidade e a actitude misericordiosa para recompoñer vínculos familiares, laborais, eclesiais, sociais, culturais e políticos.

Quen é misericordioso é feliz. Ninguén na terra como María experimentou de maneira tan radical a misericordia divina. “Elixida para ser a Nai do Fillo de Deus, estivo preparada desde sempre polo amor do Pai para ser Arca da Alianza entre Deus e os homes. Custodiou no seu corazón a divina misericordia en perfecta sintonía co seu Fillo Jesús”.

A primeira lectura describiunos a historia do primeiro pecado que xorde contra a vontade de Deus. No Evanxeo, ao narrarnos o anuncio do nacemento de Jesús, sublíñase en María a humildade, a confianza, a bendición, a harmonía con Deus, e con todo o creado. Podemos dicir: “Contemplamos, oh Deus, as marabillas do teu amor”. E María é a marabilla do amor de Deus.

Preservada do pecado orixinal, lémbranos a vitoria da graza sobre o pecado. María é máis nova que o pecado. Non se esconde como Adán e Eva. Déixase mirar por Deus que a transforma e engrandece, de tal forma que a felicitarán todas as xeracións (Lc 1,48). É necesario deixarnos mirar por Deus para loitar contra o pecado e o mal, sabendo que o mal chega ata onde lle deixa o ben e o pecado ata onde non acollemos a graza. A nosa historia está cimentada e sostida pola bendición de Deus.

María harmoniza na súa ser a pequeñez e a grandeza: a pequeñez de escrava do Señor que xera a verdadeira liberdade; a grandeza que radica na colaboración “de maneira totalmente singular á obra do Salvador pola súa fe, esperanza e ardente amor, para restablecer a vida sobrenatural dos homes» (LG 61). A promesa cumprida convértese en fonte da nosa liberdade.

A vida de María é o noso espello. Mirémonos nel. Ela é distinta pero non distante. Representa o comezo da Igrexa, esposa de Cristo sen mancha nin engurra, avogada de graza e modelo de santidade para o pobo de Deus; é a primeira realización do plan de Deus na que se cerne a promesa e a garantía de que “nada hai imposible para Deus”. Nós nacemos co pecado orixinal. O mal aniña nos nosos corazóns. Despreguemos engúrralas do noso corazón. Nada manchado pode aparecer ante Deus. O Señor está connosco: “Non temas” achaches graza” o Señor está contigo”, dille o anxo a María.

Con ela esperamos a vinda gloriosa do noso Salvador, Xesucristo, dicíndolle: “Virxe e Nai María, ti que movida polo Espírito, acolliches ao Verbo da vida na profundidade da túa humilde fe, totalmente entregada ao Eterno, axúdanos a dicir noso “si” ante a urxencia, máis imperioso que nunca, de facer resoar a Boa Noticia de Jesús”. Deus sálveche, Raíña e Nai de misericordia, volve a nós eses os teus ollos misericordiosos. Amén.

 

[Foto de arquivo]

Versión en castelán