Información sobre o Sínodo Diocesano de Mozos 09/01/2020

¿Que é o Sínodo Diocesano de Mozos?

Despois do Sínodo dos Bispos sobre “a mocidade, a fe e o discernimiento vocacional” celebrado en Roma en outubro de 2018 e de que o Papa Francisco publicase a Exhortación apostólica post-sinodal “Christus Vivit”, o noso arcebispo, don Julián, quixo que todo iso non caia en saco roto e convocou un Sínodo Diocesano de Mozos.

¿Para que se celebra?

Don Julián quere dar voz e protagonismo aos mozos da nosa diocese para escoitar ao Espírito Santo que fala a través deles e para dar resposta ás súas inquietudes e necesidades.

¿Cando se celebra?

Desenvolverase en tres sesións dun día enteiro (de 10.30 a 18h) os días 29 de febreiro, 28 de marzo e 18 de abril.

¿Que se vai a traballar?

En cada sesión traballarase un verbo dos tres propostos no documento “Instrumentum laboris” do Sínodo dos Bispos en Roma: recoñecer, interpretar, elixir.

1ª sesión – Recoñecer a realidade dos mozos, que expresen como son, como viven, cal é a súa situación e que relación ten a Igrexa coa súa vida.

2ª sesión – Interpretar que quere Deus dos mozos da diocese de Santiago de Compostela, que temas inquiétannos, que necesitamos, etc.

3ª sesión – Elixir que facemos agora. Os mozos xunto co noso arcebispo elixiremos como concretamos todo o traballado, que faremos para mellorar a nosa diocese.

Cada unha destas sesións contará coa presenza de don Julián.

¿Quen pode participar?

Mozos de entre 16 e 29 anos representantes dos 37 arciprestados, de congregacións relixiosas, de movementos e asociacións e de proxectos diocesanos.

¿Como se elixe aos participantes?

Os arciprestes e responsables de mozos das distintas congregacións, movementos e proxectos propoñerán dous mozos que poidan representar á súa realidade, compartir a súa situación e achegar a súa visión, enriquecendo así esta asemblea sinodal.

Versión en galego

Versión en castelán