Instituto Teolóxico Compostelano

O Cardeal Quiroga Palacios, tras a fundación do Seminario Menor da Asunción de Belvís, aprobou en 1971 a constitución dun Centro de Estudos da Igrexa, independente do Seminario, co obxecto de elevar o nivel de ensino teolóxico e preparar así a restauración dos estudos eclesiásticos a nivel universitario.

En 1981 comezou a funcionar o Instituto Teolóxico Compostelán (ITC) como tal, baixo a supervisión da Xunta Patronal integrada polos bispos de Galicia e presidida polo Arcebispo de Santiago. Na actualidade o ITC está integrado na UPSA (Universidade Pontificia de Salamanca).

“La Facultad de Sagrada Teología tiene como finalidad profundizar y estudiar sistemáticamente con su propio método la doctrina católica, sacada de la divina Revelación con máxima diligencia; y también el de buscar diligentemente las soluciones de los problemas humanos a la luz de la misma Revelación” (Sapientia Christiana, 66).

Praza da Inmaculada, 5
15704 Santiago de Compostela – A Coruña
Teléfono: 981 58 62 77
Fax: 981 58 99 16
www.itcdesantiago.org