Intervención de mons. Barrio en Cope: 1 de marzo de 2019

Festexamos hoxe na Igrexa en Galicia a San Rosendo, un santo vinculado estreitamente á raíz e a entráñaa cristiá da nosa terra. Un santo que nos interpela sobre nosa propia identidade, a nosa orixe e a nosa vocación como testemuñas do Señor. As crónicas da época, naqueles tempos afastados do século X, refiren que San Rosendo reconstruíu mosteiros e igrexas, e que traballou pola paz, fomentando as obras de caridade, e recoñecen que instruíu a un pobo necesitado de formación e cunha vida cristiá que demandaba melloras.

Axudar a construír a Igrexa, pacificar a sociedade, atender ao necesitado, instruír e purificar a vida de fe seguen sendo tarefas precisas para manter viva e eficaz a Palabra de Deus no mundo. E iso é o que con entrega e dedicación ensínase no noso Colexio Seminario Menor da Asunción, institución docente que ten precisamente como patrón a San Rosendo.

Pregúntome ás veces se se coñece suficientemente entre os diocesanos a tarefa e a misión dunha institución como esta, que ao longo desta semana desenvolveu con brillantez a súa xa clásica Semana Cultural. O Colexio Seminario Menor da Asunción está chamado a ser un centro de referencia na educación de mozos da ESO e de Bacharelato, porque o ensino nas súas aulas non só busca a excelencia académica, un ben de seu, senón ademais o cultivo de virtudes cristiás en valores humanos.

Pídovos, queridos diocesanos, que apoiedes esta aposta educativa da nosa Diocese, que recedes para que nas súas aulas síganse suscitando vocacións ao sacerdocio e para que o seu proxecto educativo forme persoas que saiban dar resposta a eses retos que deberá afrontar a Igrexa a curto e medio prazo.

Versión en castelán