Intervención de mons. Barrio en Cope: 13 de setembro de 2019


A volta ás clases neste comezo do curso escolar é sen dúbida un acontecemento que marca o discorrer destes últimos días nas familias. Como un signo de normalidade no medio de noticias sobre asuntos políticos, inicio de mediáticos xuízos ou triunfos deportivos, o regreso ás aulas mergúllanos no ámbito do cotián. E é nese marco de naturalidade e sinxeleza onde esta fin de semana podemos situar a visita das reliquias de Santa Bernadette, unha humilde moza que foi instrumento para difundir a devoción a María e a conversión dos corazóns.

Na gruta de Lourdes, lugar no que a Inmaculada Concepción aparécese a Bernardita, prodúcense milagres que son unha manifestación da gloria e a misericordia de Deus. As reliquias que recibimos estes días na Coruña, en Santiago, en Lestedo e en Pontevedra non son pezas de museo. Como escribín hai días nunha carta pastoral, “as reliquias dos santos son signos pobres e fráxiles do que foron os seus corpos, cos que pensaron, actuaron, rezaron, sufriron e experimentaron a morte. Destes signos sérvese Deus para manifestar a súa presenza e facer brillar a súa poder e a súa gloria, xa que El é quen actúa por medio deles”.

Neste sentido son signos vivos e por iso venerámolos. A santidade de Bernadette “é unha santidade cotiá, sen repregamentos sobre si mesma, sabedora das grazas de Deus que recibiu”. Aínda que tras as aparicións, Bernadette opta pola vida relixiosa, non é difícil que nós, presentes no mundo e, con todo, peregrinos atopemos semellanzas coa súa vida. Na súa non ocorreron grandes feitos nin gozou de comodidades. A súa vida era sinxela, nunha familia sempre escasa de recursos económicos. Trazos cos que moitos senten identificados.

Venerar as reliquias de Bernardita é unha oportunidade para acoller a mensaxe da Virxe de Lourdes chamándonos á conversión. E a pedirlle a Ela, nai e mestra na fe, polos matrimonios, polos fillos, polas familias, pola diocese, polos seminaristas, os sacerdotes e pola nosa sociedade. A nosa oración de petición é unha expresión máis de que somos fráxiles e necesitamos o don de Deus, a graza que Bernadette acolleu na súa sinxeleza.

Versión en castelán