Intervención de Mons. Barrio en Cope: 14 de setembro de 2018

Alégrame atoparme novamente cos oíntes de COPE neste regreso da programación relixiosa tras a paréntese do verán. O meu cordial saúdo coa miña oración. Despois do tempo vacacional volvemos como adoita dicirse á normalidade que non a debemos converter na rutina de cada día. De novo inícianse  as actividades  do noso compromiso laboral e pastoral. Na actividade diocesana o Plan pastoral para este curso úrxenos a poñer ante a nosa consideración o ministerio da santificación lembrando que Jesús sentou á mesa cos discípulos de Emaús despois de explicarlles as Escrituras, como relata o evanxelista Lucas.

“Da liturxia, e sobre todo da Eucaristía, mana cara a nós, como dunha fonte, a graza, e obtense coa máxima eficacia a salvación dos homes en Cristo e a glorificación de Deus, á que tenden  todas as demais obras da Igrexa como ao seu fin”. Nos últimos tempos a participación eucarística dos católicos viuse terxiversada. Esta terxiversación non só parece afectar á Eucaristía en particular, senón aos sacramentos en xeral, por exemplo, ao sacramento da Penitencia. ¿Cales son as causas deste fenómeno? A causa principal parece concretarse no feito de que o  home actual e, por tanto, tamén o cristián, está orientado cara ao facer, cara ao producir. A técnica levounos a contemplar todos os ámbitos da vida como susceptibles de sometemento e manipulables, coma se fose unha especie de procesamento “de datos”. Ninguén negará que esta perspectiva técnica introduciuse en moitos sectores da vida e ao mesmo tempo contribuíse  a que algúns problemas, aos que noutro tempo non se lles vía solución, hoxe parecen tela. Con todo, o punto de vista de que todos os ámbitos da vida son manipulables coa axuda de medios técnicos, non corresponde á verdade e alí onde se defende iso, condúcese ao home moderno a situacións sen saída.

Reflexionemos sobre esta realidade e pidamos ao Señor os mellores froitos de santificación neste curso pastoral que estamos a comezar.

Versión en castelán