Intervención de Mons. Barrio en Cope: 16 de novembro de 2018

A Igrexa diocesana de Santiago está estes días de parabén. O papa Francisco acaba de declarar Venerable á nai María Antonia de Jesús, fundadora do Carmelo de Santiago. Esta muller extraordinaria viviu as virtudes cristiás dun modo heroico, polo que é digna de veneración popular. O Santo Pai convida a todo o pobo fiel a coñecer os seus escritos, a imitala nas súas virtudes e a pedir favores a través dela. Esta é sen dúbida unha noticia gozosa para a nosa Igrexa.

Vivimos tempos nos que, mesmo entre os cristiáns, parece que resulta molesto falar da santidade. Parece algo propio de tempos pasados. Con todo, aspirar á santidade é o que dá sentido e profundidade á fe, porque é o camiño que emprende o crente para tentar asemellarse a Deus mesmo. Buscar a santidade é unha invitación que se nos fai ao longo de toda a Sacra Escritura. Xa no Levítico Yahvé dille a Moisés: “Sede santos, porque eu, o Señor, o voso Deus, son santo” (Lev 19,2). Jesús volverá lembrarnos esta vocación á santidade. Ao final do sermón da montaña, e tras pedir amor mesmo aos inimigos, dirá: “sede perfectos, como o voso Pai celestial é perfecto” (Mt 5,48). “A santidade, dinos o papa Francisco, é o rostro máis belo da Igrexa”. O Concilio Vaticano II dinos que “todos os fieis, cristiáns, de calquera condición e estado, fortalecidos con tantos e tan poderosos medios de salvación, son chamados polo Señor, cada un polo seu camiño, á perfección daquela santidade coa que é perfecto o mesmo Pai”.

A procura da santidade ha de levarnos a escoitar o berro do pobre e a socorrelo, porque “quen non ama ao seu irmán, a quen ve, non pode amar a Deus, a quen non ve” (1Jn 4,20). É leste un recordatorio moi actual dado que este domingo celebraremos a II Xornada Mundial dos Pobres. Unha iniciativa do papa Francisco que responde ben á secular preocupación da Igrexa polos irmáns máis necesitados.

Nestes días pido ao Señor que nos ilumine e esperte en nós a paixón pola santidade.

Ata a semana que vén, se Deus quere.

Versión en castelán