Intervención de Mons. Barrio en Cope: 19 de outubro de 2018

Este domingo celebraremos a Xornada Mundial Misioneira, o DOMUND. Un día entrañable no que facemos presentes aos fillos de Deus máis necesitados espiritual e materialmente, e aos homes e mulleres de fe que entregan as súas vidas nos territorios de misión. Son miles os sacerdotes, relixiosos e relixiosas e laicos que están a dar con amor evangélico o mellor de si mesmos na dobre tarefa de anunciar a Cristo Resucitado e promocionar integralmente ás persoas. Os misioneiros encarnan a esencia mesma da Igrexa, que é misioneira por definición, xa que Cristo mesmo enviounos cun mandato expreso: “Ide ao mundo enteiro e proclamade o Evanxeo a toda a creación” (Mc 16,15). Con clarividencia expresábao o ano pasado o santo pai Francisco na Xornada Misioneira Mundial. Dicía naquela ocasión: “A Igrexa é misioneira por natureza; se non o fose, non sería a Igrexa de Cristo, senón que sería só unha asociación entre moitas outras, que terminaría rapidamente esgotando o seu propósito e desaparecendo”.

En entráñaa da Igrexa está, pois, anunciar a Cristo en todos os recunchos do mundo. Por iso dicimos que todo bautizado é un misioneiro alí onde vive: no seu fogar, no traballo ou entre as súas amizades. Non é necesario ir a un territorio de misión para anunciar ao Señor. Pero este domingo lembramos a aqueles irmáns que exercen a vocación misioneira dun modo especial, nunhas circunstancias case sempre dificilísimas, entre fillos de Deus que carecen dos bens máis elementais. Na campaña deste ano lémbrallenos que podemos cambiar o mundo, que podemos e debemos atallar a inxustiza da pobreza, da fame, do analfabetismo, da guerra, das mortes por enfermidades curables. De tantos rostros como ten o Mal na nosa sociedade.

Este domingo pídesenos, non só que sexamos economicamente xenerosos na axuda material, tan necesaria, senón que oremos fervientemente polos misioneiros que exercen a súa vocación nos lugares máis empobrecidos. Non podemos esquecer que estamos en comuñón con eles. A súa misión é tamén a nosa. Toda misión ha de vivirse na Igrexa, coa Igrexa e para a Igrexa. A vocación xorde neste contexto e ha de desenvolverse nel. “A misión é envío para a salvación, que realiza a conversión do enviado e do destinatario; a nosa vida é, en Cristo, unha misión.

Ata a semana que vén, se Deus quere.

Versión en castelán