Intervención de mons. Barrio na Cope: 21 de decembro de 2018

Esta semana a Igrexa compostelá ha admitido a tres seminaristas ás sacras ordes do Diaconado e o Presbiterado. Son tres novos do noso seminario maior que manifestaron a súa xenerosa decisión de acoller a chamada ao ministerio sacerdotal. Iniciaron un camiño que, se esa é a vontade de Deus para eles, levaraos a predicar a súa Palabra e a ser servidores da comunidade dos discípulos de Xesucristo. Sen dúbida é a súa unha decisión valerosa que vai contra corrente e que esixe asumir o compromiso radical inherente á fe e non alleo á cruz. Xa san Pablo lémbranos que a cruz de Cristo é un escándalo para os xudeus e unha necedad para os gentiles (1Cor 1,23). Ese xuízo descalificador non debe acovardarnos, xa que Deus sempre nos dá en graza aquilo que nos pide como misión. Os cristiáns habemos de buscar a vontade de Deus sen escusas, sen conformismos. A fe chámanos a unha entrega total, esíxenos vivir o Evanxeo con paixón.

No rito de admisión destes seminaristas proclamamos a pasaxe de san Mateo no que se nos narra a confianza de san José en Deus e como acolle a Aquel que ía nacer de María por obra do Espírito Santo. O esposo de María preséntasenos nesta perícopa como un modelo no itinerario da fe que nos marca, con toda claridade, que só somos discípulos de Jesús desde a procura e a aceptación incondicional e gozosa dos plans de Deus.

Acábase o tempo de Advento. A espera esperanzada toca ao seu fin. O vindeiro martes celebraremos o misterio do nacemento do Fillo de Deus feito home. Deus faise en todo semellante a nós menos no pecado. O noso Salvador nace dunha muller, a Virxe María, que acepta o plan de Deus desde a fe. Tan humildemente, tan discretamente, Jesús que só o recoñeceron os sinxelos e os buscadores apaixonados da verdade como foron os pastores e os tres meigos vindos de Oriente que fixeron o camiño cara á fe.

Acollamos na nosa vida ao Neno Deus que se nos presenta na debilidade e convídanos a vivir a fraternidade. Feliz nacemento de Jesús para todos. ¡Gozosa celebración do Nadal!

Versión en castelán