Intervención de Mons. Barrio en Cope: 6 de abril de 2018

 

¡Verdadeiramente resucitou o Señor, aleluia! Con alegría repetimos esta semana a exclamación gozosa que nace da constatación do sepulcro baleiro en que repousara o corpo de Cristo crucificado. Tras vivir con intensidade os días da Semana Santa, o Domingo de Pascua vibramos coa Resurrección do Mestre. Na miña mensaxe pascual comentaba que este acontecemento “non é algo do pasado”, senón “unha forza viva que penetrou o mundo”. Como San Juan, na Apocalipse podemos dicir que El fai “novas todas as cousas” e por iso “nin a tristeza, nin a amargura, nin moito menos a desesperanza teñen nada que ver con Cristo resucitado e con quen lle segue”.

O amencer daquel primeiro día da semana curta o tempo e abre as nosas esperanzas á eternidade, coa certeza íntima de que rezar en oración de encomio e agradecemento coa risa e o sorriso dun corazón resucitado é facer xustiza á historia da salvación.

Pero a Resurrección non é un feito desencarnado, propio do ámbito celestial. Se o sepulcro baleiro conforma un antes e un despois na nosa historia colectiva e persoal é, precisamente, pola súa realidade concreta e temporal. Non é fábula inventada polos discípulos; é experiencia do encontro persoal co Vivente, vencedor da morte. Por iso é polo que “a contemplación de Cristo resucitado axúdanos a elevar as nosas vidas tan a niveis de terra” e fai que na súa Resurrección atopemos “sentido á vida e á morte”, permitíndonos ver “con mirada de fe os acontecementos, desenmascarar os contravalores e  levantar o caído da sociedade”.

El fai “novas todas as cousas”. E esa radical novidade é facelo todo no espírito de amor que se nos regala desde a Última Cea á Resurrección. Cristo vive, resucitado, totalmente vivente, no testemuño de moitos “cristiáns que coidan aos máis desfavorecidos, curan aos enfermos, mestúranse co mundo do sufrimento e da marxinación, traballan pola xustiza e anuncian a salvación de Deus”.

Vive nas vosas familias cando coidades amorosamente aos vosos maiores e aos vosos fillos; cando acolledes ao inmigrante; cando practicades a misericordia; cando ensinades ao que non sabe; cando anunciades que El está sempre connosco.

Si, verdadeiramente resucitou o Señor, ¡aleluia!

Versión en castelán