Intervención de Mons. Barrio na Cope: 9 de novembro de 2018

Este próximo domingo celebraremos o Día da Igrexa Diocesana, que este ano ten como lema “Somos unha gran familia contigo”. En efecto, a Igrexa non respondería á vontade de Cristo se non fose unha comuñón fraterna na que todos os seus membros son necesarios. Nestes tempos de individualismo urxe, creo eu, reivindicar con forza esa dimensión comunitaria que sempre tivo a fe no noso Señor Xesucristo. Xa san Pablo escribía: “Pois o mesmo que o corpo é un e ten moitos membros, e todos os membros do corpo, a pesar de ser moitos, son un só corpo, así é tamén Cristo” (1Cor 12,12).

Isto ten implicacións prácticas evidentes. Arrastramos unha crise que dura xa dez anos. E algunhas voces están xa alertando de que estamos lonxe de achegarnos ao final da mesma, co risco de recrudecerse as súas consecuencias sobre todo para os sectores en risco de exclusión, que se viron seriamente empobrecidos neste duro período de vacas fracas. Por iso é necesario que todos, na medida das nosas posibilidades, colaboremos ao sostemento dos labores pastorais e asistenciais da nosa Igrexa diocesana.

As necesidades multiplicáronse exponencialmente nestes últimos anos. Só desde a comunicación fraterna de bens foi posible facer fronte aos dramas humanos que vivimos. Divos sempre nos pide un pouco máis. Sabíao ben o servidor do amo que se foi de viaxe: Divos sempre nos pide un pouco máis porque as súas demandas sempre están ao alcance das nosas posibilidades. Como Bispo desta Igrexa diocesana pídovos que esta semana oremos ao Señor para discernir cada un que pode achegar á Igrexa que nos acolleu, e aos seus membros, os nosos irmáns. Sen a túa colaboración a familia diocesana non é o mesmo.

Ata a próxima semana se Deus así o quere.

Versión en castelán