A experiencia profesional dun xornalista católico

  • Conferencia de Rafael Ortega

Para conmemorar a Xornada Mundial das Comunicacións Sociais, a Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social do arcebispado de Santiago, organizou unha conferencia que foi impartida polo xornalista Rafael Ortega, presidente da Unión Católica de Informadores e Xornalistas de España, que falou de Experiencia “profesional dun xornalista católico”.

Durante a súa intervención referiuse ás súas experiencias adquiridas durante máis de catro décadas de exercicio profesional, das que unha parte importante transcorreron en Roma, encargándose da información do Vaticano, e das viaxes que realizaron os distintos Papas. A súa intervención estivo infestada de numerosas anécdotas no exercicio profesional Así mesmo referiuse ao tema central da xornada, que a Igrexa que leva por lema Laverdad faravos libres. Fake news e xornalismo de paz”.

Na súa conferencia, pronunciada na aula Magna do Instituto Teolóxico Compostelán, Rafael Ortega constatou a necesidade de que a Igrexa dispoña duns medios de comunicación fortes como ocorre noutros países católicos.

Rafael Ortega ademais de presidente da Unión Católica de Informadores e Xornalistas de España(UCIP-E), é director do Congreso e das Xornadas Católicos e Vida Pública que organiza a Asociación Católica de Propagandistas e a Fundación Universitaria San Pablo CEU. Doutor en Ciencias da Información e exerceu o xornalismo na Oficina de Información Diplomática, en RTVE e a Cadea COPE. Entre as súas publicacións das que é autor destacan dous libros:Crónicas Misioneiras. A tumba do Bispo” e “Conclave. As horas decisivas”.

Versión en castelán