A Igrexa non se opuxo á retirada dos símbolos franquistas en Cangas, pero demanda que se repoña o símbolo relixioso da Cruz

Ao fío das últimas informacións aparecidas nos medios de comunicación sobre a retirada dos símbolos franquistas na fachada da ex colexiata de Cangas, o Arcebispado de Santiago vese na necesidade de efectuar algunhas precisións:

– Nin o párroco nin o Arcebispado tentaron frear a retirada dos símbolos aludidos. Antes ao contrario, actuaron de acordo aos mandatos das leis vixentes e en contacto co Concello de Cangas do Morrazo. Hai que aludir, ademais, ao feito de que no seu día foi o poder civil o que colocou os símbolos e as inscricións, sen que as autoridades eclesiásticas promovesen aquelas actuacións.

– Desde o Arcebispado si se lamenta que, a pesar de solicitar ao Concello clarificación dos pasos para dar para retirar os devanditos símbolos, non se comunicase previamente aos servizos técnicos de Patrimonio Cultural da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dá Xefatura Territorial de Pontevedra tal como establecía a resolución do 13 de decembro de 2018 da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, nin se avisase ao párroco nin á Curia o comezo da súa retirada, tal e como se acordou previamente por parte dos seus respectivos servizos xurídicos. Iso implicaba a presenza do arquitecto do Arcebispado, a fin de previr calquera dano ao patrimonio.

– Ademais, a Iglesia vai instar ao Concello a reposición no seu lugar da Cruz retirada, xa que é exclusivamente un símbolo relixioso, pois a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio era unicamente referente a letras e placa, debendo quedar na propia Iglesia para a súa custodia.

– Hai que lembrar que a Lei da Memoria Histórica (Lei 52/2007do 26 de decembro) establece no seu artigo 15 que “serán as “Administracións públicas as que tomen as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da Ditadura”. Este artigo non afectaba á Igrexa e si obrigaba ao Concello de Cangas, asumindo o seu custo, aínda que non lle autorizaba a quitar a Cruz.

Versión en castelán