Manos Unidas

manosunidasManos Unidas é unha Organización Non Gobernamental para o Desenvolvemento (ONGD) católica, de voluntarios, que desde 1960 loita contra a pobreza, a fame, a malnutrición, a enfermidade, a falta de instrución, o subdesarrollo e contra as súas causas. Naceu como unha campaña puntual contra a fame e a partir de 1978 adquiriu plena personalidade xurídica, canónica e civil, como organización, pasando a denominarse ‘Mans Unidas’. Para cumprir o seu obxectivo financia proxectos de desenvolvemento nos países do Sur e realiza campañas de sensibilización no noso país.

C/ San Pedro de Mezonzo 26 – Bis, 1ºB.
Edificio Parroquia de S. Fernando.
15705 Santiago
981584966
Página web: http://www.manosunidas.org/
Correo electrónico: santiago@manosunidas.org