Misa de Inauguración do Ano Xubilar Mercedario

O vindeiro mércores, 17 de xaneiro, ás 19.00 horas, terá lugar a Apertura Solemne da Porta Xubilar na Igrexa do Mosteiro da Encarnación das Madres Mercedarias Descalzas. O acto será presidido polo Excmo. e Rvdmo. Sr. Arcebispo de Santiago, D. Julián Barrio Barrio.

Trátase dun acontecemento para o que se preparou unha liturxia específica, coa apertura da Porta do Xubileu Mercedario.

No que respecta ao rito de Apertura da Porta Xubilar na Igrexa do Mosteiro da Encarnación, a celebración iniciarase cun rito no exterior da Igrexa e a continuación unha procesión para dirixirse ata a Porta Xubilar. Ante a porta realizarase o rito central da apertura por parte do Arcebispo. A continuación, a procesión fará a súa entrada cara ao Altar Maior onde proseguirá a Celebración Eucarística.

No que se refire á concesión da indulxencia por parte da Penitenciaría Apostólica, o Mestre Xeral da Orde Mercedaria, Fr. Juan Carlos Saavedra Loito sinala as condicións para a súa obtención. Na Carta enviada a todos os relixiosos e relixiosas da Orde Mercedaria Calzada e Descalza, indícase a conveniencia de realizar unha breve peregrinación, na medida das posibilidades de cada persoa, aos Templos Xubilares Mercedarios, así como recibir os sacramentos da Reconciliación e a Eucaristía, á vez que se ore polas intencións do Pontífice.

Xunto ás condicións, a Penal Apostólica pide que:

  • nos templos xubilares se exprese claramente que é un Templo Xubilar, para permitir aos fieis conseguir esta graza;

  • nos templos xubilares exista a posibilidade de vivir en plenitude o sacramento da reconciliación con presenza de sacerdotes para escoitar as confesións dos fieis;

  • se procure intensificar a devoción dos fieis á misericordia divina, realizando peregrinacións aos templos xubilares para gañar as indulxencias;

  • se motive os fieis para vivir unha fe encarnada, realizando xestos concretos de solidariedade en favor dos pobres e desfavorecidos, existindo alcancías con estes fins caritativos, unindo desa maneira oración, xaxún e esmola.

O Ano Xubilar Mercedario finaliza o 17 de xaneiro de 2019 cando se peche a Porta do Xubileu.

Versión en castelán