Misa Estacional da Solemnidade do Apóstolo Santiago

Sábado 25 de xullo de 2020

Igrexa de San Martiño Pinario

O Sr. Arcebispo de Santiago, Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio, preside a celebración litúrxica da Solemnidade do Apóstolo Santiago, durante a cal se realiza a Ofrenda Nacional, por parte do Rey Felipe VI. A misa solemne terá lugar a partir das 11:00 h, na igrexa de San Martiño Pinario, debido ás obras de restauración que se executan no interior da Catedral.

10:45 h: disponse a procesión na sancristía de San Martiño Pinario, pola seguinte orde:

Pincerna.

Acólitos con incensario e naveta.

Acólitos con cruz e ciriais.

Imaxe relicario do Apóstolo Santiago o Maior (“Santiago Coquatrix”), escoltado polos cabaleiros das Ordes Militares.

Diácono co Evanxeliario.

Outros diáconos.

Sacerdotes concelebrantes.

Srs. Bispos concelebrantes.

Sr. Arcebispo e Sr. Cardeal

Excmo. Sr. Arcebispo, co Deán e o Vigairo Xeral.

Acólitos para mitra e báculo.

10:50 h: iníciase a procesión pola nave lateral dereita, cara á porta principal da igrexa San Martiño Pinario, e alí detéñense á espera da chegada das autoridades principais e SS.MM. os Reis.

A esa misa hora, chegada de SS. MM. os Reis á praza de San Martiño Pinario, que saúdan ás autoridades presentes. A continuación, acceden á igrexa polas escaleiras da fachada principal. Á súa entrada son recibidos polo Excmo. Sr. Arcebispo e a Comisión Capitular no interior da porta principal da igrexa.

11:00h: soa o Himno Nacional mentres os Reyes percorren o corredor central e ocupan os postos preparados para eles.

A continuación, o coro inicia o canto de entrada (“Dum pater familias”, do Códice Calixtino) e a procesión encamíñase cara ao Altar Maior.

Ao chegar á altura do transepto, os portadores da imaxe do Apóstolo Santiago o Maior sitúana xunto ao altar na mesa preparada para o efecto. Os compoñentes da procesión, de dous en dous, fan inclinación antes de subir as bancadas do presbiterio, bican o altar e diríxense aos lugares reservados para eles. Bicado o altar, o Excmo. Sr. Arcebispo, recibe o incensario e, acompañado do Diácono, incensa a cruz, o altar e a imaxe do Apóstolo Santiago.

Cando o Excmo. Sr. Arcebispo se sitúa na Sede comeza a MISA ESTACIONAL na SOLEMNIDADE DO APÓSTOLO SANTIAGO O MAIOR, conforme ao seguinte esquema:

No nome do Pai…

A paz sexa convosco…

Monición e anuncio da bendición apostólica.

Acto penitencial, con conclusión solemne.

Kirie eleison (da Misa brevis, de Ignacio Prieto) (Coro).

Gloria (da Misa brevis, de Ignacio Prieto) (Coro).

Oración rezada.

 

Liturxia da Palabra

Monición.

Lecturas da festa do Apóstolo Santiago:

  • 1ª lectura: Feit 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2. O rei Herodes fixo pasar a coitelo a Santiago.
  • Salmo responsorial (Cantor) Sal 66. Lóente os pobos, oh Deus, lóente todos os pobos.
  • 2ª lectura: 2Co 4, 7-15. Levamos non corpo a morte de Xesús.
  • Aclamación: Aleluia gregoriano e Motete xacobeo (“Iocumdetur et laetetur” do Códice Calixtino).
  • Evanxeo: Mt 20, 20-28. O meu cáliz beberédelo.
  • Final do Aleluia. Mentres, o Sr. Arcebispo dá a bendición co Evanxeliario.

 

Seguidamente, S. M. o Rei, acompañado pola Comisión Capitular, desde o mesmo lugar en que está situado, comeza a súa InvocaciónOfrenda, á que responde inmediatamente o Sr. Arcebispo coa súa Resposta-Homilía. Todos se manteñen de pé durante a invocación do Oferente e sentados durante a Homilía.

 

Monición.

Credo.

 

Liturxia Eucarística

Presentación das ofrendas (o coro canta “Bone Pastor”, de Hilarión Eslava).

Incensación: despois de incensar ao Sr. Arcebispo, o diácono incensa a SS. MM os Reis, aos concelebrantes e ao pobo.

Prefacio da festa de Santiago e canto do “Sanctus” (da Misa brevis, de Ignacio Prieto).

Pregaria Eucarística.

 

Rito da Comuñón

Noso Pai.

Canto do “Agnus Dei” (da Misa brevis, de Ignacio Prieto).

Comuñón (o coro canta “Ou sacrum convivium”, de Hilarión Eslava).

Oración despois da Comuñón.

 

Himno ao Apóstolo Santiago o Maior: mentres tanto o Excmo. Sr. Arcebispo, acompañado do Diácono, incensa a imaxe do Apóstolo.

 

Monición e anuncio da Bendición Apostólica.

Bendición Apostólica do Sr. Arcebispo.

O diácono despide a asemblea coas palabras: “Podedes ir en paz”.

Canto final: “Cantade ao Señor”, de Max Reger

O Pincerna abre o Cortexo Litúrxico, pola mesma orde que na procesión de entrada, e SS. MM os Reies e as autoridades principais en último lugar, acompañados pola Comisión Capitular. Ao chegar á porta, o Excmo. Sr. Arcebispo despide a SS. MM. os Reies e as autoridades, e encamíñase á sancristía pola nave lateral da dereita, para finalizar a celebración.

 

***

Guión litúrxico preparado polo M. I. Sr. Don Elisardo Temperán Villaverde, Prefecto de Cerimonias da Catedral.

Monitor: M.I. Sr. Don José Fernández Lago, Cóengo Lectoral

Preside a celebración o Arcebispo de Santiago, Excmo. e Rvdmo. Sr. Don Julián Barrio Barrio.

Participan tamén Cabaleiros das Ordes Militares de Santiago, Malta, Calatrava, Montesa e Alcántara.

 

Coro: CAPELA MUSICAL DA S. A. M. I. CATEDRAL DE SANTIAGO

Organista: MANUEL CELA

Director: MIRO MOREIRA

 

 

 

 

 

**MISAS NA CATEDRAL NA FESTIVIDADE DE SANTIAGO APÓSTOLO – Ás 12:00h, 18:00h e 19:30 h

 

Versión en castelán