Mons. Barrio, na Comisión Permanente da CEE

O arcebispo de Santiago, mons. Julián Barrio, participa hoxe e mañá na 246º reunión da Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española en Madrid. Nestes dous días, os bispos analizarán a información que achegue a Comisión Episcopal de Apostolado Seglar sobre o Congreso “Os laicos, promesa dunha Igrexa en saída. Un Congreso Nacional de Apostolado Seglar”. Foi unha Xornada de apostolado seglar celebrada en Madrid o pasado 30 de xuño e na que se reflexionou sobre como se promove e acompaña a vida e a misión dos laicos na Igrexa e no mundo, e crecer en comuñón entre as delegacións, movementos e asociacións.

A Comisión Permanente tamén preparará a próxima Xornada Mundial da Mocidade, que nesta ocasión vai celebrar en Panamá do 22 ao 27 de xaneiro próximo. Os bispos terán tamén sobre a mesa información da Comisión Episcopal de Ensino e Catequese sobre a campaña da clase de Relixión posta en marcha pola CEE baixo o título “Apúntome a relixión”. Por último, os bispos recibirán información da Comisión Episcopal de Seminarios e Universidades sobre a elaboración da Cociente Nationalis para a formación sacerdotal.

A Permanente marcarase o iter a seguir na elección do secretario xeral da CEE para o quinquenio 2018-2023. A votación terá lugar na próxima reunión da Plenaria,  do 19 ao 23 de novembro. Tamén se aprobará o resto do temario para esta Asemblea.

Os bispos coñecerán a proposta de constitución e distribución do Fondo Común Interdiocesano e os orzamentos para o ano 2019 da Conferencia Episcopal Española e dos organismos que dela dependen.

Neste encontro determinarase a data de entrada en vigor da forma de Consagración “por vós e por moitos” no rito da misa Hispano-Mozárabe. Complétase a orde do día coa información sobre diversos asuntos de seguimento e os informes dos presidentes das Comisións Episcopais; ademais dos correspondentes nomeamentos.

A Comisión Permanente é o órgano que coida da preparación das Asembleas Plenarias dos bispos españois e da execución das decisións adoptadas nelas.

Versión en castelán