Monseñor Barrio pon como exemplo de actuación cristiá nestes tempos a San Martiño de Circuítos

  • O arcebispo presidiu a Eucaristía na que o Seminario Maior festexou o seu patrón e que se celebrou con carácter interno, debido á crise sanitaria

O Seminario Maior de Santiago de Compostela celebrou hoxe, día 11 de novembro, a festividade de San Martiño de Circuítos, patrón da institución formativa e educativa. O arcebispo de Compostela, monseñor Julián Barrio presidiu a tradicional Eucaristía, aínda que este ano debido á situación de crise sanitaria a cerimonia desenvolveuse con carácter interno e non se celebraron os actos habituais con motivo da devandita festividade. “Á Igrexa encomendóuselle a misión de continuar a obra salvadora de Xesucristo”, lembrou na súa homilía monseñor Barrio, quen puxo a San Martiño como exemplo de actuación nestes tempos. “Nos santos atopamos esta referencia luminosa á luz da cal debemos tentar comprender a súa vida. Desde a situación concreta que estamos a vivir na que moita xente di que as bágoas son o seu pan día e noite, e pregúntanos, onde está o teu Deus?, temos que facer unha lectura crente da realidade, fundamentada na experiencia sobrenatural. Os santos na historia son o signo desta inquietude”, asegurou o arcebispo. Monseñor Barrio indicou, tamén, que San “Martín protexeu os pobres e oprimidos e loitou contra a herexía e o mal, a idolatría e as supersticións. Estaba convencido de que a evanxelización se sustenta en vivir o Evanxeo”. E dixo que “buscou facer a vontade de Deus en todo momento e circunstancia”.

Na homilía da Eucaristía na festividade de San Martiño, o arcebispo lembrou que esta figura foi un “home de goberno político porque as circunstancias o requiríron, monxe por vocación e bispo por obediencia”. Definiuno como “austero” e dixo del que era “contemplativo na acción, peregrino do absoluto”, de tal modo que “forma parte da memoria espiritual da Europa cristiá, e axúdanos a orientar a nosa vida cara a Deus. Foi unha testemuña da liberdade cristiá no medio dos cambios históricos que marcan o final do século IV, buscando novas vías para a evanxelización cun novo impulso misioneiro”.

Monseñor Barrio sinalou que “hai que evanxelizar a realidade persoal e social como algo que forma parte da historia da salvación, co sentir da misericordia divina. Se vivimos polo Espírito obremos segundo o Espírito. Seguir a Cristo é prolongar de modo sempre novo a súa vida a través da historia como o fixo San Martiño coa súa caridade pastoral, situando a súa vida na perspectiva da santidade”. O arcebispo asegurou, tamén, que “San Martiño, home admirado pola súa sabedoría e amado pola súa bondade, saíu ao encontro das xentes que andaban como ovellas sen pastor, manifestando a súa alma de apóstolo, sempre disposto a ofrecer a súa vida polas ovellas porque o bo pastor vai na súa busca, non exerce o poder sobre elas, non é un funcionario, ríxido e observador do propio horario de traballo e celoso custodio da súa privacidade, conmóvese co corazón e coa mente ante a situación de dispersión que viven, e trata de reflectir en todas as súas actuacións o amor misericordioso de Deus”.

Versión en castelán