Mons. Fernández dirixe os primeiros traballos preparatorios do Congreso Nacional de Apostolado Seglar

A Mesa Diocesana de Movementos e Asociacións Laicales comeza a traballar para o próximo Congreso Nacional de Apostolado Seglar en 2020

O bispo auxiliar, mons. Jesús Fernández, presidiu este pasado sábado, a reunión do delegado de Apostolado Seglar, Javier Porro, e os dous subdelegados, Francisco Durán e Alfredo Losada, cos responsables de grupos, movementos e asociacións laicales presentes na arquidiocese de Santiago de Compostela.

Tras compartir un momento de oración, o delegado e os dous subdelegados informaron sobre o próximo Congreso Nacional de Apostolado Seglar que se celebrará o 14 ao 16 de febreiro de 2020 en Madrid. Alfredo Losada informou da súa última reunión en Madrid respecto diso: da constitución das 3 comisións do congreso: Comisión de organización, Comisión de loxística e a Comisión de contidos da cal forma parte; e da formulación do Congreso.

Seguidamente, concretouse a motivación, os obxectivos e o traballo previo necesario nas dioceses durante o ano 2019, para a preparación deste Congreso Nacional. Así mesmo, presentáronse os materiais de traballo: “Misioneiros da alegría”. Itinerario para laicos 6.0, que, nun primeiro momento, deben ser traballados e analizados por laicos comprometidos nas parroquias, nos colexios relixiosos e nos distintos grupos, asociacións e movementos laicales da nosa diocese.  Para despois, ter un encontro único diocesano onde poñer en común, recoller e enviar todas estas achegas nun documento preparatorio ao Congreso.  Este encontro celebraríase a finais de 2019.

Acordouse que o 27 de abril de 2019, na segunda Xornada Diocesana de Movementos e Asociacións Laicales, que se celebrará en Santiago, preséntense o congreso, os materiais e o documento basee (lema, preguntas concretas que abarcan os 6 sectores: familia, traballo, novos, medios de comunicación, acción apostólica e acción social, e un vídeo de difusión) aos membros das distintas asociacións e movementos de laicos. Tamén se presentaría o folleto informativo conxunto de todos estes movementos e asociacións que teñen presenza na nosa Arquidiocese.

O bispo auxiliar convidou os participantes no encontro para tomar conciencia da capacidade dos movementos e asociacións laicales de chegar a moitas persoas. Considera o Congreso como unha gran oportunidade para activar e recuperar a nosa identidade de bautizados, agraciados co don do Espírito Santo e chamados a ser discípulos misioneiros e camiñar cara á santidade, pero con maior presencia no mundo. Insistiu en recuperar o protagonismo dos laicos, testemuñas no medio do mundo: no traballo, a política, a economía, a familia… e que sexan recoñecidos. Para iso é necesario camiñar xuntos.

A continuación presentáronse unha serie de actividades e proxectos para desenvolver nos próximos meses:

 • PÁXINA WEB da Delegación de Apostolado Seglar, laicosarchicompostela.com.- unha canle de comunicación aberto a todos os laicos e asociacións, grupos e movementos laicales para ser informados e dar difusión ás distintas actividades e proxectos relacionados con Apostolado Seglar que levan a cabo en parroquias e outros ámbitos na nosa diocese. Proponse elaborar un mapa de todos os grupos, movementos e asociacións de laicos presentes na Arquidiocese de Santiago de Compostela, que aparecerá nesta web.

 

 • DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA (xunto con Pastoral Familiar), co lema: “Familia e parroquia, resposta á soidade”. Celebrarase o domingo 30 de decembro na Catedral de Santiago ás 18:00 h.

 

 • ITINERARIO DE NOIVOS sen data de voda. Iniciativa da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Santiago de Compostela, que pretende achegar luz para que os noivos verifiquen o seu amor en 15 temas, como etapas dun camiño que ten meta e  onde a clave é o diálogo.  Durante este curso 2018-2019, o itinerario desenvolverase en encontros mensuais en Santiago de Compostela (Parroquia de S. Fernando) e Pontevedra (Parroquia de SantaMaría ). Para máis información: https://itinerarionovioscompostela.blogspot.com; por Tf (986.313.795) ou correo electrónico canacomunidade@gmail.com.

 

 • CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO para persoas en Duelo, promovido polas Delegacións de Apostolado Seglar e Pastoral da Saúde, ofrece:
  • Curso de formación: “Intervención en duelo por suicidio”. Pontevedra, 15 e 16 de febreiro de 2019
  • Charlas de difusión e sensibilización: os voluntarios do Centro de Escucha ofrécense a desprazarse e dar  charlas-coloquio sobre o concepto de perdida, como afrontar o duelo por falecemento e a importancia de escóitaa.

 

 • EXERCICIOS ESPIRITUAIS PARA LAICOS
  • en Coresma na Casa de Exercicios Espirituais de Santiago, do 15 ao 18 marzo e do 5 ao 7 de abril de 2019.
  • Para máis información consultar o calendario da páxina web de Apostolado Seglar, laicosarcompostela.com

 

 • RUTA-PEREGRINACIÓN polo Centenario da Consagración de España ao Sacro Corazón de Jesús e Ano Xubilar en Xetafe. Terá lugar do 1 ao 6 de Xullo de 2019 e realizarase un itinerario que inclúe diversos lugares emblemáticos de Palencia, Burgos, Valladolid, Salamanca e Madrid

 

 • Propostas de FORMACIÓN EN EVANGELIZACIÓN,para o próximo ano:
  • Curso intensivo sobre o testemuño: ¿que é o testemuño cristián?; Importancia e forza do testemuño na evangelización; como dar testemuño; exercicios prácticos para falar con eficacia apostólica. Na Casa de Exercicios  Espirituais (Santiago) o sábado 30 de marzo de 2019, todo o día.
  • Curso “Moisés” para líderes parroquiais: Como poden exercer os laicos o liderado; actitudes ante os demais; capacidade de discernimiento e de toma de decisións. En Villar de Cervos (Zamora) do 1 ao 4 de agosto de 2019.
Versión en castelán