Mons. Julián Barrio inaugura o curso no ITC

O arcebispo de Santiago, Julián Barrio, inaugurou este luns o novo curso académico no Instituto Teolóxico Compostelán. A lección inaugural correu nesta ocasión a cargo do profesor do centro, Carlos Gómez Igrexas, co título A soidade: entre a necesidade e a fuxida. Unha aproximación psicosocial.

O profesor Gómez Igrexas comezou distinguindo entre a soidade desexada e a soidade sufrida. De feito, sentirse só é unha cuestión subxectiva. Por tanto, pode ser positiva ou negativa dependendo de como a viva a persoa.

Incidiu no feito de que a vida humana é esencialmente soidade. De feito, afirmou que “sempre teremos experiencia de soidade”, xa que ningún ser humano pode comunicar a súa esencia, ninguén pode compartir totalmente as súas máis íntimos pensamentos, de modo que unha parte de nós queda sempre illada, permanece na nosa intimidade. “Sentimos a soidade porque estamos vivos”, afirmou o relator nas súas conclusións.

A continuación, o conferenciante realizou un percorrido histórico sobre o problema da soidade, e estableceu a súa orixe en Adán (“non é bo que o home estea só), en quen tamén se atopa o antídoto: a comunidade que Divos proporcionoulle ao darlle unha compañeira carne da súa carne. Por tanto, é o diálogo cos semellantes onde se chega á comuñón e supérase o drama da soidade.

O profesor Igrexas tamén analizou a sociedade actual, caracterizada polas novas tecnoloxías e as redes sociais. Unha realidade que, aparentemente, favorece a comunicación. Con todo, as Tics “son o refuxio dos solitarios”. Os usuarios das novas tecnoloxías “conéctanse, pero non se relacionan, non establecen vínculos persoais duradeiros cos demais”. Para demostrar esta afirmación, o relator achegou datos das máis recentes estatísticas sociolóxicas. Destes estudos conclúense cifras preocupantes, como que o 20% dos españois entre 20-65 anos viven sós, ou que o 40% dos españois que viven sós son xubilados, cifra que resalta o drama da soidade nos últimos anos da vida.

Ante estes datos, o profesor Gómez Igrexas concluíu que “a soidade é unha condición das sociedades actuais, nas que a familia extensa, os valores relixiosos e a parroquia xa non son o ámbito de relación e cohesión social de forma maioritaria”.

Versión en castelán