Mons. Julián Barrio inaugura as XIX Xornadas de Teoloxía

Don Julián Barrio inaugurou as Xornadas de Teoloxía que cada ano organiza o Instituto Teolóxico Compostelán e que baixo o título xenérico “Chamados á comuñón”, congregaron durante tres días a expertos en ecumenismo e a pastores das igrexas cristiás máis importantes. As Xornadas son continuación das celebradas o ano pasado, nas que se analizaron a Reforma protestante e os cambios introducidos polo papa Francisco na conciencia ecuménica da Igrexa católica.

Na súa presentación, o arcebispo de Santiago comezou recoñecendo “as múltiples escisións que desgarraron á cristiandade” e insistiu nos repetidos chamamentos á unidade que podemos atopar ao longo do NT, en especial no Evanxeo de s. Juan e nas cartas de s. Pablo.

Don Julián fixo un percorrido polos esforzos ecuménicos realizados pola Igrexa de Cristo, en especial desde finais do s. XIX. E detívose no avance significativo que supuxo o concilio Vaticano II, que recolleu “o seu aprecio polo movemento ecuménico” en seis dos seus documentos, en especial nas constitucións GS e LG. Nesta liña ecuménica, o arcebispo compostelán lembrou que “para un diálogo sincero fai falta que no diálogo acéptese ao outro como o que é: como outro. Por tanto, un cristián-católico aceptará a un cristián-non católico e a un non-cristián e establecerá diálogo con el, tendo en conta o que ambos teñen de característico”. Convidamos a todos a ler e reflexionar con calma o texto.

Versión en castelán