Monseñor Barrio di que unha sociedade non pode ser humana sen misericordia, «fonte inspiradora de xustiza social»

O arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, abriu hoxe na Catedral a Porta da Misericordia, inicio na Arquidiocese do Xubileu Extraordinario da Misericordia convocado polo papa Francisco. Na súa homilía, asegurou que “a porta da Misericordia abriuse para darnos a posibilidade de experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperanza”. Monseñor Barrio dixo que a alegría á que “Deus convídanos, esixe compromiso moral e social” e engadiu que no medio dos problemas que presenta a nosa sociedade, os cristiáns, seguindo os consellos de Juan Bautista, han de “compartir solidariamente os propios bens co próximo, practicar a xustiza na recadación dos impostos, ser moderados no exercicio do poder”. “Unha sociedade”, apuntou monseñor Barrio, “non pode ser humana sen misericordia, fonte inspiradora de xustiza social”, en liña co que se indicaba na súa Carta Pastoral, un texto onde convidaba “a todas as entidades financeiras e comerciais a facerse cargo do custo dun día das institucións benéficas que coidan dos máis desprotexidos e esquecidos na nosa comunidade diocesana”. Ao termo da cerimonia litúrxica deuse a coñecer unha obra de misericordia diocesana, á que irán destinadas colectas especiais e esforzos de toda a Diocese, dedicada especialmente ás persoas sen fogar.

Unha cerimonia litúrxica sinxela, e á vez solemne, deu inicio hoxe na Arquidiocese compostelá ao Xubileu Extraordinario da Misericordia. O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quen abriu cunha chave a Porta da Misericordia, presidiu este rito de apertura no que participaron distintos representantes da pastoral diocesana: voluntarios de pastoral penal, de Cáritas, da Cociña Económica ou o Albergue de San Francisco, así como persoas do campo, do mar ou da cultura, de pastoral familiar e da saúde, do sector do ensino ou das confrarías de Santiago.

“Iniciamos o Ano Xubilar Extraordinario”, afirmou monseñor Barrio na súa homilía, “cruzando o limiar da Porta da Misericordia co propósito de vivir en santidade e sentir coa Igrexa, para poder cantar eternamente as misericordias do Señor”. O arcebispo compostelán engadiu que só Deus “proporciona esa paz que excede todo xuízo, facendo que a nosa esperanza non sexa va. Este convencemento maniféstase no amor fraterno con todos, os que están preto e os que están lonxe, cunhas consecuencias morais ben concretas sobre todo no campo da caridade e xustiza”.

Dixo, ademais, que “mirando superficialmente o noso mundo, non está como para alegrarnos. A nosa sociedade afronta mil problemas: economía da exclusión, idolatría do diñeiro, inequidad que xera violencia, pesimismo estéril, mundanidad espiritual, guerras, contaminación e cambio climático, deterioración e degradación social, inxustizas, etc. A alegría á que Deus convídanos, esixe compromiso moral e social”.

Monseñor Barrio asegurou que neste Xubileu da Misericordia “hai que vibrar e compadecerse coas fraxilidades e miserias alleas. Pero non basta vibrar. Hai que actuar ante a miseria baixo todas as súas formas, cuxa vítima é o home e que lle impide ser feliz. Non é comprensible unha sociedade sen misericordia”. En liña co que o arcebispo indicaba hai semanas na súa Carta Pastoral para este Xubileu, onde convidaba “a todas as entidades financeiras e comerciais a facerse cargo do custo dun día das institucións benéficas que coidan dos máis desprotexidos e esquecidos na nosa comunidade diocesana”, na homilía de hoxe monseñor Barrio apuntou que “unha sociedade non pode ser humana sen misericordia, fonte inspiradora de xustiza social”.

Ao termo da cerimonia litúrxica deuse a coñecer unha obra de misericordia diocesana, á que irán destinadas colectas especiais e esforzos de toda a Diocese, dedicada especialmente ás persoas sen fogar. Hai que lembrar que unha primeira concreción está a levarse a cabo xa por parte de Cáritas no proxecto Carretas e outra coa empresa de inserción laboral  “Arroupa”, que se presentará mañá luns.

 

Versión en castelán