Monseñor Barrio fala da espiritualidade da peregrinación xacobea

O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, inaugurou este martes o ciclo de conferencias organizado pola Archicofradía do Apóstolo Santiago. Monseñor Barrio falou da espiritualidade dos peregrinos. As súas primeiras palabras foron as seguintes: “O 31 de decembro de 2020 abrirase a Porta Santa, acto con que dá comezo o terceiro Ano Santo Compostelán do século XXI. É necesario preparar este acontecemento. Esta tarde reiniciamos o curso de conferencias promovido pola Archicofradía do Santo Apóstolo Santiago coa suxestiva lema: “¿Onde vas peregrino?” Considero que o peregrino xacobeo encamíñase cara a un horizonte connotado pola espiritualidade. A peregrinación xacobea ha de entenderse desde a perspectiva teolóxica e segundo a referencia á historia da Igrexa, á tradición eclesiástica e á experiencia do Antigo Pobo de Israel, o Pobo elixido. A historia da Igrexa é Historia da salvación e os seus contidos só poderemos comprendelos intrínseca e internamente na dimensión da fe. A Igrexa é presenza no tempo e instrumento da salvación ata a segunda vinda de Cristo. Neste horizonte habemos de situarnos para entender mellor a realidade e o significado do Feito Xacobeo desde unha lectura antropolóxico-católica evitando que a antropoloxía do “homo viator” redúzase a unha mera visión político-cultural-turística, baleirada de toda dimensión relixiosa e espiritual”.

Monseñor Barrio indicou, tamén, que “o peregrino no camiño aprende, contempla e vive, volvendo insignia como testemuña o que viu, oído e vivido. Non esquezamos que estamos obrigados a conquistar a herdanza recibida. A peregrinación xacobea é máis que un mero símbolo exterior. É expresión dunha concepción determinada do home e da súa relación con Deus, da presenza do sacro no corazón da nosa civilización, da distinción entre o temporal e o espiritual. É unha chamada á esperanza cristiá que non é un inxenuo optimismo baseado no cálculo de probabilidades e que ha de resoar desde a Casa do Señor Santiago, mirando “cara arriba” e camiñando “cara adiante”.

O arcebispo dixo ademais que “a peregrinación é unha ocasión para potenciar a nova evangelización de España e de Europa que vive a tensión entre a afirmación dos nacionalismos e a procura dun principio unificador que contribúa a unha rexeneración espiritual, moral e intelectual da nosa sociedade”.

Versión en castelán