Monseñor Barrio convida os mozos das parroquias para participar na convivencia de Raiña-Cabrui

  • Terá lugar esta fin de semana  no municipio coruñés de Mesía

O arcebispo compostelán, monseñor Julián Barrio, dirixiu unha carta aos sacerdotes, convidándolles a facer chegar aos mozos das parroquias a convocatoria dunha convivencia xuvenil en Raiña-Cabrui, que terá lugar esta próxima fin de semana, os días 14-16 de xuño. Está dirixido a mozos a partir dos 16 anos e está convocado polas Delegacións de Pastoral Vocacional, de Infancia e Mocidade, de Catequese e de Pastoral Universitaria co apoio de D. Víctor Blanco Naveira. Na súa carta, o arcebispo lembra que o obxectivo desta cita “é tratar de sensibilizar aos participantes respecto a a súa vocación. Lembrando unha imaxe da cultura rural, trataríase de quitar a cortiza producida pola secura espiritual que está a impedir que salga á superficie o talo da semente sementada. Os nosos mozos deben preocuparse de que o plan de Deus cúmprase nas súas vidas sen esquecer a súa propia responsabilidade: «Señor, ¿que mandades facer de min?»”.

         “As parroquias”, indica o arcebispo, “deben sentir como propia esta preocupación. É necesaria a colaboración de todos. A Iglesia propón a vida como unha vocación de amor e de servizo, cando en xeral os sistemas educativos e sociais impulsan a procura dun proxecto individualista de realización persoal, esquecendo a relación con Deus e cos demais”.

Esta é a carta do arcebispo:

 POLA túa PALABRA BOTAREI As REDES

Queridos sacerdotes:

Os días 14-16 de xuño vai ter lugar un encontro en Raiña-Cabrui para mozos a partir dos 16 anos, propiciado polas Delegacións de Pastoral Vocacional, de Infancia e Mocidade, de Catequese e de Pastoral Universitaria co apoio de D. Víctor Blanco Naveira. O seu obxectivo é tratar de sensibilizar aos participantes respecto a a súa vocación. Lembrando unha imaxe da cultura rural, trataríase de quitar a cortiza producida pola secura espiritual que está a impedir que salga á superficie o talo da semente sementada. Os nosos mozos deben preocuparse de que o plan de Deus cúmprase nas súas vidas sen esquecer a súa propia responsabilidade: «Señor, ¿que mandades facer de min?». Esta é a pregunta que han de facerse asumindo a nosa colaboración no fomento e coidado das vocacións cristiás.

Con este motivo pídovos, queridos sacerdotes, que tratedes de convidar a
aqueles/as novos que manifesten unha sensibilidade cara a esta inquietude vocacional. As parroquias deben sentir como propia esta preocupación. É necesaria a colaboración de todos. A Iglesia propón a vida como unha vocación de amor e de servizo, cando en xeral os sistemas educativos e sociais impulsan a procura dun proxecto individualista de realización persoal, esquecendo a relación con Deus e cos demais.
Isto conleva escoitar ao Señor para dicirlle como o mozo Samuel:
«Aquí estou porque me chamaches. Fala, Señor, que o teu servo escoita» (1Sam 3, 8- 9), sabendo que a lámpada de Deus segue acesa.

E nisto vosa colaboración é moi importante. Comenta o papa Francisco que «só grazas a ese encontro -ou reencontro- co amor de Deus, que se converte en feliz amizade, somos rescatados da nosa conciencia illada e da autorreferencialidad. Chegamos a ser
plenamente humanos cando somos máis que humanos, cando lle permitimos a Deus que nos leve máis aló de nós mesmos para alcanzar noso ser máis verdadeiro».

Mantengámonos na oración polas vocacións e animemos aos nosos mozos para vivir a experiencia deste encontro.

Saúdavos con todo afecto e bendí no Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.

Versión en castelán