Monseñor Barrio convida os laicos a vivir con espírito “alegre” para “proclamar a gloria do home e advertir das ameazas á súa dignidade”

  • O arcebispo interveu na asemblea da Delegación de Apostolado Seglar que prepara o Congreso de Laicos a celebrar en Madrid

O arcebispo, monseñor Julián Barrio, convidou este sábado aos laicos para vivir o seu compromiso de fe con espírito “alegre”, animándolles a desempeñar a súa tarefa na Igrexa como “cooperadores na tarefa evanxelizadora” e non como “meros consumidores de actividades eclesiásticas”. O arcebispo pronunciou estas palabras na asemblea convocada pola Delegación de Apostolado Seglar para valorar o itinerario diocesano de preparación ao Congreso de Laicos que, con carácter nacional, celebrarase o próximo mes de febreiro en Madrid.

Na preparación diocesana para participar neste encontro de Madrid traballaron 27 grupos de distintas parroquias e movementos, que debateron sobre os temas propostos para a reflexión. Monseñor Barrio celebrou esta dedicación e sinalou que despois do congreso de Madrid queda pendente un traballo amplo de renovación na Arquidiocese compostelá. Na súa intervención ante os asistentes á cita que tivo lugar na Casa Diocesana de Exercicios, don Julián comentou a importancia de saber “cara a onde se camiña” nunha contorna nada fácil, tanto no cultural, como no social ou no político.

Neste ambiente, indicou, “é necesario proclamar a gloria do home e advertir das ameazas á súa dignidade”, á vez que reclamou volver a Deus non como unha forma de escapismo “” senón como oportunidade de volver á persoa. O arcebispo recoñeceu que “ao cristián toléraselle se transixe coa cultura e a ideoloxía dominante” e explicou que “nunha sociedade necesitada de Deus e de humanidade verdadeira”, o home ha de volver a súa mirada desde Deus cara ao mundo, a familia, o traballo ou a cultura.

O arcebispo comentou, igualmente, que nestes momentos “o Espírito de Deus está a actuar fortemente no seu Iglesia poñéndose de relevo o que se denominou “circularidad da comuñón”. Ademais, manifestou que os laicos han de vivir a súa fe de modo evangélico, con fidelidade e con esperanza. “Deus fixo da historia, historia de salvación”, dixo don Julián. Por último, pediu a todos unha aposta decidida por ser “santos”,  “santos da porta de en fronte, santos da porta de á beira”, en clave de sinodalidad e de discernimiento. Para iso lembrou o exemplo de Áquila e Priscila, “que converteron a súa casa nunha igrexa doméstica. Convídovos a repasar esta pasaxe dos Feitos”, comentou.

Un traballo previo

Previamente á intervención de monseñor Barrio, o delegado de Apostolado Seglar, Javier Porro, lembrara cales son os obxectivos da delegación e as súas accións principais para este curso pastoral. Os subdelegados, Francisco Durán e Alfredo Losada, pola súa banda, informaron dos traballos preparatorios do congreso de febreiro. Expuxeron as conclusións dos 27 grupos de traballo, destacando tanto os aspectos positivos como as dificultades que os laicos atopan no seu traballo dentro da Igrexa. Tamén aludiron aos signos positivos e negativos que os laicos ven na súa contorna, no mundo, así como ás posibilidades de mellorar a formación dos laicos e a súa presenza dentro da Iglesia, respondendo os desafíos actuais, crecendo na vida comunitaria e asumindo corresponsabilidade, á vez que aumentando o compromiso no mundo co seu testemuño evangélico.

Versión en castelán