Monseñor Barrio pide non ter “medo a ser e a aparecer como cristiáns na vida privada e na pública”

 

O arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, presidiu onte a Eucaristía que se desenvolveu na Catedral santiaguesa coa tradicional solemnidade litúrxica propia da Festa da Translación do Apóstolo. Na súa homilía -en resposta á invocación realizada pola Delegada Rexia, Pilar Rojo, presidenta do Parlamento de Galicia- monseñor Barrio instou a todos os crentes a non ter “medo a ser e a aparecer como cristiáns na vida privada e na pública”, ao modo en que o Apóstolo Santiago se converteu en testemuña fiel de Cristo resucitado. O arcebispo asegurou, ademais, que o pluralismo, “se non ten referencias de unidade, pervértese” e que a convivencia necesita “a solidariedade, a xustiza e a paz”, sei non quere quedar “a mercé do poder nas súas múltiples formas”.

 

“Santiago”, dixo o arcebispo, “o amigo do Señor, non foi unha testemuña improvisada e transmítenos co seu testemuño que se algo debe inquietarnos e preocupar a nosa conciencia, é que tantos irmáns nosos vivan sen a forza, a luz e o consolo da amizade con Xesucristo”. Monseñor Barrio asegurou ademais que “o verdadeiro mal para o home está no van intento da autosuficiencia con que normalmente pretende planificar a súa vida ás costas do amor de Deus creador e redentor”. Dixo, tamén, que “tampouco nós somos testemuñas improvisadas. Deus pensa en cada un de nós e quere que vivamos co sentimento dun corazón que se apiada e se compadece do mal que ve sufrir a outros”.

 

Na súa homilía, o prelado compostelán asegurou que “fan falta persoas sensibles á necesidade dos demais, que se deixen conmover por ela, e que traten de remediala na medida dás súas posibilidades, poñendo o corazón no que fan”. E explicou que “a miseria non é só de formas exteriores e materiais, é tamén a ignorancia, o pecado, a impotencia para facer o ben e para harmonizar as diferenzas, achegando ideais e motivacións a un pluralismo, que, se non ten referencias de unidade, se perverte, e a unha convivencia que se non cultiva a solidariedade, a xustiza e a paz, non será humana quedando a mercé do poder nas súas múltiples formas”.

 

Ao finalizar o seu homilía, monseñor Barrio indicou que poñía “sobre o Altar, co Patrocinio do Apóstolo, a vosa ofrenda, Excma. Sra. Delegada Rexia, tendo en conta as intencións das Súas Maxestades e da Familia Real, dos nosos gobernantes estatais, autonómicos e locais, das nosas familias, e de todos os que formamos os distintos pobos de España, de xeito especial dos queridos fillos desta terra galega”.

 

O arcebispo tamén tivo palabras de recordo para “os cristiáns perseguidos, os refuxiados, as vítimas do terrorismo”, así como de impulso á “santificación e protección da familia”.

 

Homilía de monseñor Barrio na Translación do Apóstolo

 

 

Versión en castelán