Monseñor Barrio pide tras clausurar o Sínodo Diocesano que “a nosa fe non sexa abstracta nin desencarnada”

Expresa o seu desexo de que «a verdade na Igrexa e non mundo poida renovar o pensamento, os costumes, a forza moral e a ledicía da nosa Diocese»

O arcebispo asina os documentos aprobados polo Sínodo Diocesano que se converten en normativa para a Arquidiocese

O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, clausurou hoxe formalmente os traballos do Sínodo Diocesano, coa firma dos documentos aprobados nas asembleas que se desenvolveron entre outubro e xaneiro pasados. Coa rúbrica de monseñor Barrio as conclusións do Sínodo pasan a ser normativa diocesana. Este xesto, desenvolvido no curso da Eucaristía que o arcebispo presidiu na catedral compostelá, pon termo a uns traballos iniciados hai algo máis de catro anos. Na súa homilía, monseñor Barrio reclamou que tras o Sínodo «a nosa fe non sexa abstracta nin desencarnada». E agradeceu o esforzo de cuantos colaboraron nestes anos no Sínodo, «cun agradecemento especial ao Secretario». Tamén indicou que «non podemos quedar atrapados na gaiola dos nosos conceptos e saudades. Transformar o documento sinodal en acontecemento providencial é o que a Igrexa nos pide para que Cristo resucitado sexa o protagonista desa historia que está por chegar». O arcebispo asegurou que pedía «ao Señor que acenda a caridade nos nosos corazóns co seu Espírito para avivar a doutrina e as propostas sinodais a fin de que a verdade na Igrexa e non mundo poida renovar ou pensamento, os costumes, a forza moral e a alegría dá nosa diocese».

Unha solemne  Eucaristía celebrada hoxe na Catedral compostelá puxo fin aos traballos do Sínodo Diocesano, un acontecemento que foi prioritario para a Igrexa en Santiago desde que en outubro de 2012 o convocase o arcebispo, monseñor Barrio. Os cinco documentos aprobados polas asembleas sinodais son: A renovación pastoral; Transmisión da fe e iniciación cristiá; A Igrexa como comuñón; A celebración da fe: fonte e cume da existencia cristiá; e Igrexa e sociedade.

Nun Comunicado Final que se deu a coñecer ao finalizar as sesións de traballo das asembleas, os sinodais lembraban que nas propostas formuladas polas parroquias e outras comunidades, fálase dunha Igrexa:

  • menos clerical e máis corresponsable, aberta á voz e a participación de todos os seus membros;
  • menos centrada en si mesma e os seus problemas, para estar máis aberta ao mundo e á súa misión;
  • menos preocupada da súa honra e máis envorcada en honrar o Señor que sae ao seu encontro nos máis necesitados;
  • que antes de ser mestra, saiba ser discípula, no seguimento da palabra e o exemplo de Xesús;
  • que antes de ofrecer respostas saiba escoitar as preguntas que o mundo lle dirixe.

Os cinco documentos aprobados buscan: organizar a atención pastoral de forma máis axeitada aos cambios demográficos, promovendo unidades pastorais que agrupen varias parroquias; mellorar o noso modo de vivir e transmitir a fe; promover un maior sentido de corresponsabilidade entre todos os membros da nosa Igrexa, no pastoral, o administrativo e o económico; revisar as nosas celebracións, para que sexan cada vez máis unha celebración viva dunha fe comprometida; e impulsar unha maior conciencia social na nosa diocese en distintos ámbitos: cultural, educativo, político, económico,  comunicativo, cunha especial atención ás persoas social e economicamente máis débiles.

 

Extracto da homilía de mons. Julián Barrio Barrio na Eucaristía de clausura do Sínodo Diocesano

 

Firma de mons. Barrio do Documento Final do Sínodo Diocesano

 

Versión en castelán